Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Тема 26. Нітроген

 

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

 

1. Виберіть речовину, яку використовують для лабораторного добування азоту:

A. Повітря;

Б. Купрум(ІІ) нітрат;

B. Амоній нітрит;

Г. Калій нітрат.

 

2. Укажіть речовину, яку можна використовувати для виявлення іонів амонію в розчині:

A. Барій хлорид;

Б. Аргентум нітрат;

B. Ферум(ІІ) гідроксид;

Г. Натрій гідроксид.

 

3. Вкажіть формулу калійної селітри:

A. NаNO3;

Б. КNO2;

B. КNО3;

Г. Са(NO3)2.

 

4. Виберіть пару речовин, яку використовують для лабораторного добування амоніаку:

A. Амоній хлорид та кальцій;

Б. Амоній хлорид та кальцій оксид;

B. Амоній хлорид та хлоридна кислота;

Г. Амоній хлорид та силіцій оксид.

 

5. Укажіть каталізатор промислового синтезу амоніаку:

A. Сульфатна кислота;

Б. Суміш оксидів марганцю, міді та кобальту;

B. Залізо;

Г. Ванадій оксид.

 

6. Позначте тип кристалічної ґратки азоту:

A. Атомна;

Б. Молекулярна;

B. Іонна;

Г. Металічна.

 

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

 

7. Позначте фізичні властивості азоту:

1. Має жовте забарвлення;

2. Не існує в рідкому стані;

3. За звичайних умов газ;

4. Температура кипіння менша за -250 °С;

5. Не має запаху;

6. Майже не розчиняється у воді.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 4;

Б. 2, 4, 5;

B. 3, 5, 6;

Г. 1, 3, 6.

 

8. Позначте ступені окиснення, що можуть виявляти атоми Нітрогену:

1. +6;

2. +5;

3. +8;

4. 0;

5. -3;

6. -4.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 4;

Б. 2, 4, 5;

B. 3, 5, 6;

Г. 1, 3, 6.

 

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

 

9. Установіть відповідність між назвою речовини та її хімічною формулою:

Назва речовини

1. Калій нітрид;

2. Калій нітрит;

3. Калій нітрат;

4. Кальцій нітрат.

Хімічна формула

A. КNO2;

Б. Са(NO3)2;

B. К3N;

Г. Са(NO3)2;

Д. КNO3.

 

10. Установіть відповідність між вихідними речовинами і продуктами їх взаємодії:

Реагенти

Продукти реакції

 

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

 

11. Установіть послідовність добування речовин у виробництві нітратної кислоти:

A. NН3;

Б. N2;

B. NO2;

Г. NO.

 

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

 

12. Обчисліть масу амоніаку (в грамах), який можна добути з 448 л азоту, якщо вихід продукту реакції від теоретично можливого складає 62,5%.

Відповідь:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити