Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Тема 27. Нітратна кислота

 

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

 

1. Укажіть речовини, при взаємодії яких утворюється жовтий осад:

A. Карбон(ІІ) оксид та кисень;

Б. Натрій нітрит та хлоридна кислота;

B. Натрій фосфат та арґентум нітрат;

Г. Кальцій карбонат та нітратна кислота.

 

2. Укажіть речовини, при взаємодії яких утворюється жовто-бурий газ:

A. Карбон(ІІ) оксид та кисень;

Б. Мідь та нітратна кислота;

B. Кальцій карбонат та нітратна кислота;

Г. Мідь та хлоридна кислота.

 

3. Позначте ступінь окиснення Нітрогену в нітратній кислоті:

A. -3;

Б. +3;

B. +4;

Г. +5.

 

4. Позначте твердження щодо реакції взаємодії нітроген(ІV) оксиду з водою:

A. Утворюється тільки один продукт реакції;

Б. Продуктами реакції є нітратна та нітритна кислоти;

B. Співвідношення кількості речовини оксиду, що прореагувала, та добутої нітратної кислоти дорівнює 1:1;

Г. Цю реакцію відносять до реакцій диспропорціонування.

 

5. Позначте продукт реакції нітратної кислоти з концентрованою сульфатною кислотою:

A. Нітроген(V) оксид;

Б. Нітритна кислота;

B. Нітроген(ІІІ) оксид;

Г. Нітросульфат.

 

6. Позначте роль, яку може відігравати нітратна кислота в окисно-відновних реакціях:

A. Окисник;

Б. Відновник;

B. Окисник і відновник;

Г. Ні окисник, ні відновник.

 

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

 

7. Позначте правильні твердження щодо нітратної кислоти:

1. Має густину меншу, ніж у води;

2. Виявляє окисні властивості;

3. У водному розчині є сильною кислотою;

4. Солі нітратної кислоти називають нітридами;

5. Не має запаху;

6. Не змішується з водою.

Варіанти відповідей:

A. 1, 4, 6;

Б. 2, 3, 5;

B. 1, 2, 5;

Г. 2, 4, 6.

 

8. Позначте продукти відновлення нітратної кислоти, які можуть утворюватися при взаємодії нітратної кислоти з металами:

1. Амоніак;

2. Нітроген(II) оксид;

3. Нітроген(ІІІ) оксид;

4. Нітритна кислота;

5. Нітроген(ІV) оксид;

6. Нітроген(V) оксид.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 5;

Б. 3, 4, 6;

B. 2, 3, 6;

Г. 1, 3, 5.

 

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

 

9. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

 

10. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

 

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

 

11. Установіть послідовність добування речовин у виробництві нітратної кислоти:

A. NH3;

Б. N2;

B. NO2;

Г. NO.

 

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

 

12. При взаємодії амоніаку об’ємом 10,64 л (н. у.) з киснем у присутності каталізатора було одержано нітроген(ІІ) оксид масою 11,4 г. Обчисліть масову частку виходу продукту реакції від теоретично можливого (у відсотках).

Відповідь:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити