Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Тема 28. Амоніак

 

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

 

1. Виберіть властивості, характерні для амоніаку:

A. Окисні;

Б. Відновні;

B. Окисні і відновні;

Г. Кислотні.

 

2. Укажіть, якого кольору набуває лакмус у присутності амоніаку:

A. Червоного;

Б. Жовтого;

B. Синього;

Г. Зеленого.

 

3. Укажіть ступінь окиснення атома Нітрогену в амоніаку:

A. +5;

Б. -3;

B. +1;

Г. 0.

 

4. Укажіть тривіальну назву водного розчину амоніаку:

A. Гримуча суміш;

Б. Поташ;

B. Нашатир;

Г. Нашатирний спирт.

 

5. Укажіть формулу сполуки, що утворюється при взаємодії амоніаку з хлороводнем:

A. N2;

Б. NH4Сl;

B. НNO3;

Г. N2Н4.

 

6. Укажіть агрегатний стан, в якому за звичайних умов існує амоніак:

A. Твердий;

Б. Рідкий;

B. Газуватий;

Г. Плазма.

 

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

 

7. Позначте фізичні властивості амоніаку:

1. Твердий;

2. Добре розчиняється у воді;

3. Проводить електричний струм;

4. Має різкий неприємний запах;

5. Безбарвний;

6. Крихкий.

Варіанти відповідей:

A. 1, 3, 5;

Б. 1, 3, 6;

B. 2, 4, 5;

Г. 2, 4, 6.

 

8. Позначте речовини, з якими реагує амоніак:

1. N2;

2. Аg2O;

3. НСl;

4. O2;

5. РН3;

6. ВаSO4.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 3;

Б. 2, 3, 4;

B. З, 4, 6;

Г. 2, 5, 6.

 

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

 

9. Установіть відповідність між речовиною та продуктом її реакції з амоніаком: Назва речовини

1. Кисень;

2. Хлороводень;

3. Сульфатна кислота;

4. Кисень з каталізатором.

Хімічна формула

A. Нітроген(ІІ) оксид;

Б. Амоній сульфат;

B. Амоній фосфат;

Г. Амоній хлорид;

Д. Азот.

 

10. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакції:

Реагенти

Продукти

 

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

 

11. Установіть послідовність застосування реагентів та умов перетворення для здійснення перетворень

А. Кисень;

Б. Натрій гідроксид;

В. Водень, каталізатор, тиск, температура;

Г. Хлороводень.

 

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей.

 

12. Обчисліть об’єм амоніаку (в літрах), який можна добути з азоту масою 500 г, якщо вихід каталітичної реакції утворення амоніаку з азоту та водню складає 70 % від теоретичного.

Відповідь:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити