Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Тема 30. Карбон

 

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

 

1. Виберіть властивості, характерні для Карбону:

A. Окисні;

Б. Відновні;

B. Окисні і відновні;

Г. Кислотні.

 

2. Виберіть речовину, яку використовують для лабораторного добування карбон(ІV) оксиду:

A. Кам’яне вугілля;

Б. Кальцій карбід;

B. Метан;

Г. Мармур.

 

3. Укажіть речовину, утворення якої зумовлює помутніння вапняної води при поглинанні вуглекислого газу:

A. СаО;

Б. СаСO3;

B. Са(НСO3)2;

Г. H2CO3.

 

4. Укажіть формулу питної соди:

A. Nа2СО3;

Б. СаСO3;

B. КаНСO3;

Г. (NН4)2СO3.

 

5. Укажіть ступінь окиснення Карбону в сполуці, що утворюється при згорянні метану в надлишку кисню:

A. -4;

Б. 0;

B. +2;

Г. +4.

 

6. Позначте алотропну модифікацію, утворену Карбоном, що виявляє найбільшу твердість:

A. Карбін;

Б. Алмаз;

B. Графіт;

Г. Фулерен.

 

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

 

7. Позначте фізичні властивості алмазу:

1. При нагріванні легко переходить у газуватий стан;

2. Безбарвний;

3. Надзвичайно твердий;

4. Не розчиняється у воді;

5. Проводить електричний струм;

6. Крихкий.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 5;

Б. 2, 3, 4;

B. 1, 5, 6;

Г. 3, 4, 5.

 

8. Позначте ступені окиснення, що можуть виявляти атоми Карбону в неорганічних сполуках:

1. +5

2. +4;

3. +3;

4. +2;

5. +1;

6. -4.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 4;

Б. 1, 3, 5;

B. 2, 3, 6;

Г. 2, 4, 6.

 

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

 

9. Установіть відповідність між назвою речовини та її хімічною формулою:

Назва речовиниp>

1. Крейда;

2. Поташ;

3. Сода питна;

4. Сода кальцинована.

Хімічна формула

A. МgСO3;

Б. NаНСO3;

B. Na2CO3;

Г. СаСO3;

Д. K2CO3.

 

10. Установіть відповідність між вихідними речовинами і продуктами їх взаємодії:

Реагенти

Продукти

 

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

 

11. Установіть формули речовин у послідовності збільшення ступеня окиснення Карбону:

A. СН4;

Б. СО;

B. СаСO3;

Г. СН3ОН.

 

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

 

12. Обчисліть об’єм вуглекислого газу (в літрах), який можна добути з вапняку масою 500 г, що містить 10 % домішок.

Відповідь:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити