Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Тема 31. Силіцій

 

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

 

1. Укажіть формулу силікату, що не розчинний у воді:

A. СаSiO3;

Б. SiO2;

B. Nа2SiO3;

Г. К2SiO3.

 

2. Виберіть властивості, характерні для Силіцію:

A. Окисні;

Б. Відновні;

B. Окисні і відновні;

Г. Кислотні.

 

3. Виберіть речовину, яку використовують для лабораторного добування силікатної кислоти:

A. Кремній;

Б. Натрій силікат;

B. Силіцій оксид;

Г. Кальцій силікат.

 

4. Виберіть властивість кремнію, що широко використовується в електротехніці:

A. Токсичність;

Б. Твердість;

B. Напівпровідникові властивості;

Г. Інертність.

 

5. Укажіть агрегатний стан, у якому за звичайних умов існує силіцій оксид:

A. Плазма;

Б. Твердий стан;

B. Рідкий стан;

Г. Газуватий стан.

 

6. Укажіть колір розчину натрій силікату:

A. Червоний;

Б. Жовтий;

B. Безбарвний;

Г. Блакитний.

 

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

 

7. Позначте формули речовин, в яких Силіцій виявляє ступінь окиснення +4:

1. SіСl4;

2. SiO2;

3. SiH4;

4. Sі;

5. Si2Н6;

6. СаSiO3.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 6;

Б. 1, 3, 6;

B. 2, 4, 5;

Г. 3, 4, 5.

 

8. Позначте пари речовин, при взаємодії яких одна з одною утворюються силікати:

Варіанти відповідей:

A. 1, 5, 6;

Б. 2, 3, 4;

B. 3, 5, 6;

Г. 1, 2, 4.

 

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

 

9. Установіть відповідність між вихідними речовинами і продуктами їх взаємодії:

Реагенти

Продукти

 

10. У становіть відповідність між назвами та формулами сполук Силіцію:

Назва сполуки

1. Кремній;

2. Натрій силікат;

3. Силікатна кислота;

4. Силіцій оксид.

Формула

A. Н2SіO3;

B. Nа2SіO3;

В. NаНSiO3;

Г. SiO2;

Д. Si.

 

11. Установіть формули речовин у послідовності їх отримання при добуванні силікатної кислоти:

A. Nа2SiO3;

Б. Н2Sspan>іO3;

B. Sі;

Г. SiO2.

 

Після певних обчислень напишіть свою відповідь за допомогою цифр до бланка відповідей

 

12. Обчисліть та вкажіть масу осаду (в грамах), що випадає при змішуванні розчину натрій силікату об’ємом 200 мл з масовою часткою солі 21,35 % та розчину ферум(ІІ) сульфату об’ємом 0,5 л з масовою часткою солі 6,08 % .

Відповідь:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити