Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

 

Тема 32. Алкани

 

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

 

1. Позначте назву алкану, що містить чотири атоми Карбону:

A. Пентан;

Б. Бутан;

B. Метан;

Г. Пропан.

 

2. Позначте гомологічну різницю:

A. СН2;

Б. СН4;

B. СН;

Г. СН3.

 

3. Укажіть назву насиченого радикала, що містить три атоми Карбону:

A. Бутан;

Б. Пропіл;

B. Метил;

Г. Пропан.

 

4. Укажіть загальну формулу насичених вуглеводнів (алканів):

А. СnН2n-2;

Б. СnН2n;

В. СnН2n+2;

Г. СnН2n-4.

 

5. Позначте молекулярну формулу 4,5-діетил-2,2,6,6-тетраметилоктану:

А. С16Н30;

Б. С16Н32;

В. С16Н34;

Г. C14H30.

 

6. Позначте назву вуглеводня, що має наступну структурну формулу:

A. 3,4-діетил-2,6,6-триметилгептан;

Б. 2,2,4,4,6-гексаметил-5-етилгептан;

B. 4,5-діетил-2,2,6-триметилгептан;

Г. 2,4,5-триетил-6-метилгептан.

 

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

 

7. Укажіть можливі продукти горіння алканів:

1. Кисень;

2. Вода;

3. Вуглекислий газ;

4. Алкени;

5. Чадний газ;

6. Азот.

Варіанти відповідей:

A. 1, 4, 6;

Б. 2, 3, 5;

B. 1, 3, 5;

Г. 2, 4, 6.

 

8. Укажіть речовини, які можна добути в реакції Вюрца із суміші хлоретану і хлорпропану:

1. Етан;

2. Бутан;

3. Пропан;

4. Пентан;

5. Гексан;

6. Гептан.

Варіанти відповідей:

A. 1, 3, 6;

Б. 2, 3, 5;

B. 2, 4, 5;

Г. 2, 4, 6.

 

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

 

9. Установіть відповідність між структурною формулою алканів та їх назвами:

Структурна формула

Назва

A. 4-бром-2,5-диметилпентаі

Б. 3-бром-2-метилгексан;

B. 3-бром-2-метилпентан;

Г. 4-бром-2-метилгексан;

Д. 2-бром-4-метилпентан.

 

10. Установіть відповідність між умовами проведення реакцій та назвою типу реакції:

Умови проведення реакції та реагенти

1. Сl2, hν;

2. Аl2O3, t °С, р;

3. НNО3;

4. O2.

Назва реакції

A. Ізомеризація;

Б. Горіння;

B. Хлорування;

Г. Нітрування;

Д. Гідрогенізація.

 

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

 

11. Установіть назви алканів у послідовності збільшення їхніх температур кипіння:

A. Октан;

Б. Декан;

B. Бутан;

Г. Пентан.

 

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

 

12. Обчисліть вихід продукту реакції від теоретично можливого, якщо з хлорметану масою 40,4 г за допомогою реакції Вюрца було добуто етан об’ємом 6,72 л.

Відповідь:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити