Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Тема 33. Алкени

 

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

 

1. Позначте назву алкену, що містить три атоми Карбону:

A. Пентен;

Б. Бутен;

B. Етилен;

Г. Пропен.

 

2. Укажіть загальну формулу алкенів:

А. СnН2n-2;

Б. СnН2n;

В. СnН2n+2;

Г. СnН2n-4.

 

3. Позначте молекулярну формулу Бутену:

A. С4Н4;

Б. С4Н8;

В. С4Н10;

Г. C4H7.

 

4. Позначте молекулярну формулу 3-етил-2,2,7-триметил-3-октену:

А. С13Н26;

Б. С14Н28;

B. С12Н24;

Г. С13Н28.

 

5. Позначте назву вуглеводню, що має наступну структурну формулу:

A. 5-етил-3,5-диметил-2-гексен;

Б. 3,5,5-триметил-2-гептен;

B. 2-етил-2,4-диметил-4-гексен;

Г. 3,3,5-триметил-5-гептен.

 

6. Позначте структурну формулу 2,3,5-триметил-2-гептену:

 

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

 

7. Укажіть можливі продукти горіння алкенів:

1. Кисень;

2. Вода;

3. Вуглекислий газ;

4. Алкени;

5. Чадний газ;

6. Азот.

Варіанти відповідей:

A. 1, 4, 6;

Б. 2, 3, 5;

B. 1, 2, 3;

Г. 2, 3, 6.

 

8. Вкажіть властивості, характерні для алкенів:

1. Приєднання молекули галогенів;

2. Приєднання молекули водню;

3. Заміщення атома Гідрогену атомом Галогену;

4. Відщеплення молекули водню;

5. Відщеплення молекули води;

6. Заміщення атома Гідрогену групою NO2.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 4;

Б. 2, 4, 6;

B. 1, 3, 5;

Г. 2, 3, 5.

 

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

 

9. Установіть відповідність між умовами проведення реакцій за участю алкенів та назвою типу реакції:

Умови проведення реакції та реагенти

1. Н2, каталізатор Ni, t °С, р;

2. Спиртовий розчин лугу;

3. НСl;

4. Н2O.

Назва реакції

A. Гідратація;

Б. Дегідрування;

B. Дегідрогалогенування;

Г. Гідрогалогенування;

Д. Гідрування.

 

10. Установіть відповідність між структурною формулою алкенів та їх назвами:

Структурна формула

Назва

A. 4-бром-2,3,5-триметил-3-гексен;

Б. 2,4-дібром-3,5-діметил-3-гексен;

B. 3-бром-2,4-діметил-2-пентен;

Г. 3-бром-4-метил-2-гексен;

Д. 3-бром-4-метил-2-ізопропіл-2-пентен.

 

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

 

11. Установіть послідовність одержання речовин для добування спирту:

A. СН3Сl;

Б. С2Н4;

В. C2H6;

Г. С2Н5ОН.

 

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

 

12. Обчисліть об’єм етилену, який можна добути з етилового спирту масою 11,5 г, якщо вихід продукту реакції від теоретично можливого складає 80 %.

Відповідь:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити