Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Тема 40. Карбонові кислоти

 

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

 

1. Укажіть речовину, за допомогою якої можна визначити оцтову кислоту у розчині:

A. Калій гідроксид;

Б. Арґентум оксид;

B. Лакмус;

Г. Фенолфталеїн.

 

2. Укажіть речовину, яка необхідна для добування кислоти з альдегіду:

A. Аргентум оксид;

Б. Сульфур(ІV) оксид;

B. Натрій гідроксид;

Г. Етанол.

 

3. Позначте спільну ознаку між альдегідами та карбоновими кислотами:

A. Взаємодія з натрієм;

Б. Взаємодія з натрій гідроксидом;

B. Наявність подвійного зв’язку між атомом Карбону та атомом Оксигену;

Г. Наявність гідроксигрупи у складі.

 

4. Позначте загальну формулу насичених одноосновних карбонових кислот:

А. СnН2nСООН;

Б. СnН2nO2;

В. СnН2n+2O;

Г. СnН2n+2O2.

 

5. Позначте формулу речовини, яка належить до класу карбонових кислот:

 

6. Укажіть речовини, необхідні для добування оцтової кислоти:

A. Оцтовий альдегід та етанол;

Б. Оцтовий альдегід та пропіонова кислота;

B. Оцтовий альдегід та калій перманганат;

Г. Оцтовий альдегід та водень.

 

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

 

7. Позначте речовини, з якими взаємодіють карбонові кислоти:

1. Лакмус;

2. Етен;

3. Купрум гідроксид;

4. Пропаналь;

5. Залізо;

6. Метан.

Варіанти відповідей:

A. 1, 3, 5;

Б. 2, 4, 6;

B. 1, 4, 6;

Г. 2, 5, 6.

 

8. Позначте сполуки, з якими модіють карбонові кислоти:

1. Ацетилен;

2. Натрій карбонат;

3. Альдегіди;

4. Натрій гідроксид;

5. Ферум(ІІІ) хлорид;

6. Натрій оксид.

Варіанти відповідей:

A. 1, 3, 5;

Б. 2, 4, 6;

B. 1, 4, 6;

Г. 2, 5, 6.

 

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

 

9. Установіть відповідність між назвою карбонової кислоти і назвою її солі:

Назва кислоти

1. Метанова кислота;

2. Етанова кислота;

3. Пропанова кислота;

4. Вутанова кислота.

Назва солі

A. Бутірат;

Б. Форміат;

B. Валерат;

Г. Ацетат;

Д. Пропіонат.

 

10. У становіть відповідність між тривіальною і номенклатурною назвою карбонових кислот:

Тривіальна назва

1. Валер’янова;

2. Масляна;

3. Оцтова;

4. Мурашина.

Назва за номенклатурою IUРАС

A. Метанова кислота;

Б. Пентанова кислота;

B. Бутанова кислота;

Г. Пропанова кислота;

Д. Етанова кислота.

 

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

 

11. Установіть генетичний ланцюжок добування натрій ацетату:

A. Етен;

Б. Етаналь;

B. Етанова кислота;

Г. Етанол.

 

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

 

12. Обчисліть вихід продукту реакції від теоретично можливого, якщо при окисненні пропанолу-1 масою 7,2 г утворилася пропіонова кислота масою 7,4 г.

Відповідь:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити