Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Тема 41. Естери та мило

 

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

 

1. Укажіть речовини, необхідні для добування метилацетату:

A. Оцтова кислота та пропанол;

Б. Оцтова кислота та метанол;

B. Оцтова кислота та етанол;

Г. Метанова кислота та оцет.

 

2. Укажіть спільну ознаку для жирів:

A. Надзвичайно низька температура кипіння;

Б. Взаємодія з натрієм;

В. Нерозчинність у воді;

Г. Приємний запах.

 

3. Укажіть загальну формулу твердого мила:

A. R-СООR;

Б. R-СООNa;

B. R-СН2ОNа;

Г. R-СОNa.

 

4. Позначте сполуку, що є ізомером етилацетату:

A. Етанова кислота;

Б. Пропанова кислота;

B. Бутанова кислота;

Г. Пентанова кислота.

 

5. Позначте сполуку, при взаємодії якої з етилацетатом можна добути калій ацетат:

A. Калій гідроксид;

Б. Калій оксид;

B. Калій;

Г. Калій етилат.

 

6. Позначте назву ненасиченої карбонової кислоти:

A. Стеаринова;

Б. Олеїнова;

B. Бутанова;

Г. Деканова.

 

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердже або відповідям

 

7. Позначте сполуку, що є милом:

1. Калій стеарат;

2. Кальцій стеарат;

3. Натрій стеарат;

4. Кальцій ацетат;

5. Калій олеат;

6. Калій ацетат.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 3;

Б. 2, 4, 6;

B. 1, 3, 5;

Г. 2, 3, 5.

 

8. Позначте назви сполук, що є естерами:

1. Натрій ацетат;

2. Метилформіат;

3. Етилацетат;

4. Етилбутират;

5. Кальцій бутират;

6. Калій форміат.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 3;

Б. 2, 3, 4;

B. 3, 4, 5;

Г. 4, 5, 6.

 

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

 

9. Установіть відповідність між формулою естеру та його назвою:

Формула

1. СН3СООС2Н5;

2. С2Н5СООС2Н5;

3. С2Н5СООСН3;

4. СН3СООСН3.

Назва

A. Метилацетат;

Б. Пропілпропіонат;

B. Етилпропіонат;

Г. Етилацетат;

Д. Метилпропіонат.

 

10. Установіть відповідність між назвою кислоти та назвою її залишку у складі естеру:

Назва кислоти

1. Етанова кислота;

2. Пентанова кислота;

3. Гексанова кислота;

4. Метанова кислота.

Назва залишку

A. Капронат;

Б. Ацетат;

B. Валерат;

Г. Стеарат;

Д. Форміат.

 

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

 

11. Установіть послідовність застосування реагентів та умов перетворення для здійснення перетворень

 

A. Метанол із сульфатною кислотою;

Б. Окисник;

B. Водний розчин лугу;

Г. Натрій гідроксид.

 

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

 

12. Обчисліть масу етилацетату, що піддали омиленню, якщо в результаті одержали етанол масою 20,7 г.

Відповідь:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити