Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Тема 42. Вуглеводи

 

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну.

 

1. Укажіть ознаку, характерну для сахарози:

A. За звичайних умов легко реагує з натрій гідроксидом;

Б. Має іонну кристалічну ґратку;

B. За звичайних умов - рідина;

Г. Її розчин не проводить електричний струм.

 

2. Укажіть ознаку, характерну для глюкози:

A. За звичайних умов легко реагує з натрій гідроксидом;

Б. Має молекулярну кристалічну ґратку;

B. За звичайних умов рідина;

Г. Її розчин проводить електричний струм.

 

3. Укажіть групу вуглеводів, до яких належить глюкоза:

A. Моносахариди;

Б. Дисахариди;

B. Трисахариди;

Г. Полісахариди.

 

4. Укажіть групу вуглеводів, до яких належить крохмаль:

A. Моносахариди;

Б. Дисахариди;

B. Трисахариди;

Г. Полісахариди.

 

5. Позначте функціональні групи, які містить глюкоза:

A. Карбоксильна і карбонільна;

Б. Альдегідна і гідроксильна;

B. Альдегідна і карбонільна;

Г. Карбоксильна й аміногрупа.

 

6. Позначте вуглеводи, із залишків яких складаються молекули крохмалю:

A. α-Глюкоза;

Б. β-Глюкоза;

B. α-Фруктоза;

Г. β-Фруктоза.

 

Серед наведених варіантів відповідей виберіть всі правильні

 

7. Позначте реакції, характерні для глюкози:

1. Реакція «срібного дзеркала»;

2. Дегідратація;

3. Взаємодія із свіжоосадженим купрум(ІІ) гідроксидом;

4. Гідрогенізація;

5. Естерифікація;

6. Посиніння при додаванні спиртового розчину йоду.

Варіанти відповідей:

A. 1, 3, 5;

Б. 2, 4, 6;

B. 1, 5, 6;

Г. 2, 3, 4.

 

8. Позначте реакції, характерні для крохмалю:

1. Посиніння при додаванні спиртового розчину йоду;

2. Гідратація;

3. Взаємодія із свіжоосадженим купрум(ІІ) гідроксидом;

4. Дегідратація;

5. Гідроліз у присутності сульфатної кислоти;

6. Реакція «срібного дзеркала». Варіанти відповідей:

A. 1, 3;

Б. 2, 4;

B. З, 6;

Г. 1, 5.

 

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

 

9. Установіть відповідність між назвою вуглеводу та назвою групи вуглеводів, до якої він належить:

Вуглевод

1. Глюкоза;

2. Сахароза;

3. Целюлоза.

Група вуглеводів

A. Полісахариди;

Б. Моносахариди;

B. Дисахариди;

Г. Олігосахариди.

 

10. Установіть відповідність між типом перетворення і реагентом:

Перетворення

1. Гідроліз крохмалю;

2. Бродіння глюкози;

3. Якісна реакція на багатоатомні спирти;

4. Реакція «срібного дзеркала» за участю глюкози.

Реагент

A. Амоніачний розчин аргентум оксиду;

Б. Сульфатна кислота;

B. Дріжджі;

Г. Свіжоосаджений купрум(ІІ) гідроксид;

Д. Нітратна кислота.

 

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

 

11. Установіть назви речовин у послідовності зростання їх молекулярної маси:

A. Сахароза;

Б. Крохмаль;

B. Глюкоза;

Г. Целюлоза.

 

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

 

12. Обчисліть об’єм вуглекислого газу за нормальних умов (в літрах), що виділяється при спиртовому бродінні глюкози масою 540 г.

Відповідь:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити