Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА І

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Хімічні властивості основ

 

Луги

Нерозчинні гідроксиди

Змінюють забарвлення індикаторів

 

Взаємодіють із кислотами з утворенням солі й води (реакція нейтралізації):

2KOH + H2SO4 K2SO4 + 2O

Взаємодіють із кислотами з утворенням солі й води (реакція нейтралізації):

Fe(OH)2 + H2SO4 FeSO4 + 2Н2O

Взаємодіють із кислотними оксидами:

2NaOH + СO2 Na2CO3 + Н2O

Взаємодіють із кислотними оксидами (ангідридами сильних кислот):

2Fe(OH)3 + 3SO3 Fe2 (SO4)3 + 3H2O

Взаємодіють із амфотерними оксидами й гідроксидами:

2NaOH + ZnO Na2ZnO2 + Н2O;

KOH + Al(OH)3 KAl(OH)4

 

Взаємодіють із солями, якщо виконується хоча б одна умова протікання реакцій обміну:

2NaOH + CuSO4 Сu(ОН)2 + Na2SO4;

NaOH + NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O

 

Гідроксиди лужних металів стійкі до нагрівання, гідроксиди лужноземельних металів розкладаються, але при більш високій температурі, ніж нерозчинні гідроксиди:

Са(ОН)2 СаO + Н2O

При нагріванні розкладаються:

2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити