Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА І

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

ХІМІЯ ЕЛЕМЕНТІВ

ГАЛОГЕНИ

Деякі сполуки галогенів

 

Оксигеновмісні кислоти Хлору

 

Характеристика оксигеновмісних кислот Хлору

 

Формула кислоти

Ступінь окиснення атома Хлору

Назва кислоти

Назва аніона

Сила кислоти

Стійкість кислоти

HClO

+1

Гіпохлоритна

Гіпохлорит

Дуже слабка

Дуже нестійка

HClO2

+3

Хлоритна

Хлорит

Середньої сили

Існує тільки в розведених розчинах

HClO3

+5

Хлоратна

Хлорат

Сильна

Існує в розчинах до 40 %

HClO4

+7

Перхлоратна

Перхлорат

Дуже сильна

Стійка

 

Атоми Хлору входять до складу кислот, перебуваючи в різних ступенях окиснення. У всіх кислотах окисником можуть виступати атоми Гідрогену або Хлору:

У ряді НСlO-НСlO2-НСlO3-НСlO4 окисні властивості атома Хлору зменшуються, а кислотні властивості, навпаки, збільшуються. Характеристика всіх оксигеновмісних кислот Хлору подана в таблиці.

 

Калій хлорат

 

Калій хлорат КСlO3, або бертолетова сіль (названа на честь французького хіміка Карла Бертолле, котрий уперше її добув), являє собою безбарвну кристалічну речовину, помірно розчинну у воді.

Калій хлорат добувають розчиненням хлору в гарячому розчині калій гідроксиду:

Розклад бертолетової солі при нагріванні відбувається у двох різних напрямках:

Бертолетову сіль застосовують при виробництві сірників (у головках сірників міститься 47% бертолетової солі), у піротехнічних сполуках, як інсектицид у сільському господарстві, а також для добування кисню в лабораторіях.

 

Хлорне вапно

 

Хлорне вапно, або білильне вапно, або «хлорка» — це кальцій хлорид-гіпохлорит СаСl(ОСl), безбарвна кристалічна сполука, у сирому повітрі має запах хлору. Цю сполуку добувають при дії молекулярного хлору на суспензію кальцій гідроксиду у воді:

При дії кислот на розчин хлорного вапна виділяється хлор:

Кальцій хлорид-гіпохлорит застосовують як вибілювальний засіб для тканин та паперу, для дезінфекції, як засіб для очищення повітря та як окисник у різних хімічних синтезах.

 

Фтороводень

 

При взаємодії фтору й водню утворюється фтороводень HF. При нормальних умовах — це безбарвна рідина (Тпл = -83 °С, Ткип = +20 °С) з різким запахом.

Високі температури плавлення и кипіння пояснюються тим, що молекули HF сильно асоційовані за рахунок утворення водневих зв’язків, більш міцних, аніж зв’язки між молекулами води. У рідкому стані молекули HF майже всі димеризовані в молекули H2F2.

Фтороводень зазвичай добувають дією сульфатної кислоти на кальцій флуорид (мінерал флюорит):

Розчин фтороводню у воді являє собою кислоту середньої сили (Ка =6,67 10-4). Такий розчин називають плавиковою (фторидною) кислотою. Дисоціація цієї кислоти проходить за таким механізмом:

Плавикова кислота відома як єдина кислота, що розчиняє скло, унаслідок взаємодії з переважним компонентом скла — силіцій діоксидом. Це відбувається за рахунок того, що силіцій флуорид, який утворюється в результаті реакції, є леткою речовиною, котра вилучається з реакційного середовища й тим самим не заважає подальшому протіканню реакції:

Плавикову кислоту зберігають тільки у пластикових або свинцевих посудинах. Скляні посудини для її зберігання непридатні.

Фтороводень застосовують для травлення скла, вилучення домішок піску при виплавці металів та добування флуоридів. Великі кількості фтороводню використовують для синтезу різних органічних сполук.

Фтороводень зустрічається в природі тільки у вулканічних газах.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити