Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА І

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАЛІВ

Загальні хімічні властивості металів

 

В атомах металів на зовнішній електронній оболонці утримується невелике число електронів. Ці електрони порівняно легко можуть відриватися від атомів. Така особливість металів є причиною не тільки їхніх фізичних, але й хімічних властивостей. Виходячи з того, що метали здатні тільки віддавати електрони зовнішнього електронного рівня, можна зробити висновок, що в хімічних реакціях метали здатні проявляти тільки властивості відновника.

Основний процес, який характеризує хімічні властивості металів, можна записати у вигляді такої схеми:

 

Взаємодія металів з неметалами

 

Більшість металів активно реагують із неметалами, при цьому метали виконують роль відновника, а неметали — окисника. У результаті реакцій утворюються бінарні сполуки: солі безоксигенових кислот:

 

Взаємодія металів з водою

 

Метали

Хімічні процеси при реакції з водою

Продукти реакції

Лужні метали, а також Са та Ва

Ме0 + НОН Ме+n(ОН)n + Н2

Н2 і Ме(ОН)n

Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Pb

Ме0 + НОН Ме+nO-2 + Н2

Н2 і МеО

Cu, Ag, Au

3 водою не взаємодіють

 

Взаємодія металів з кислотами

 

Активні метали, які розташовані в ряді напруг до водню, витискують Гідроген із розчинів кислот. Метали, які розташовані в ряді напруг після водню, з розчинами кислот (окрім нітратної та сульфатної) не взаємодіють:

Якщо метал здатний проявляти кілька ступенів окиснення, то при взаємодії з безоксигеновою кислотою утворюється сіль, у якій метал, як правило, має нижчий ступінь окиснення, наприклад:

 

Взаємодія металів із солями

 

Більш активні метали здатні витісняти менш активні з їхніх солей:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити