ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

 

1. Основні хімічні поняття. Речовина

 

Приклади розв’язування типових задач

III. Обчислення відносної густини газу

Формули і поняття, які використовуються:

де Dnов.(X) — відносна густина газу X за повітрям,

DA(X) — відносна густина газу X за газом А,

М(Х) — молярна маса газу X, г/моль,

М(А) — молярна маса газу А, г/моль,

М(пов.) — молярна маса Повітря, г/моль,

Мr(Х) — відносна молекулярна маса газу X,

Мr(А) — відносна молекулярна маса газу А,

Мr(пов.) — відносна молекулярна маса повітря.

Задача 16. Обчисліть відносну густину сульфур(ІV) оксиду: а) за киснем; б) за повітрям.

Дано:

Розв’язання

Відповідь:

Задача 17. Обчисліть відносну густину газу X за гелієм, якщо відома його відносна густина за повітрям і вона становить 1,517.

Дано:

Розв’язання

1. Обчислимо відносну молекулярну масу газу Х. Мr(пов.) = 29:

2. Обчислимо відносну густину газу X за гелієм. Мr(Не) = 4. Отже:

Відповідь: DHe(X) = 11.

Задача 18. За нормальних умов 12,75 г невідомого газу X займає об’єм 16,8 л. Обчисліть відносну густину цього газу за воднем.

Дано:

Розв’язання

1. Оскільки

Обчислимо молярну масу газу X. VM = 22,4 л/моль:

2. Обчислимо відносну густину газу X за воднем. М(Н2) = 2 г/моль:

Відповідь: DH2(X) = 8,5.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити