ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

9. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали

9.2. Галогени

9.2.2. Гідроген хлорид. Хлоридна кислота

Гідроген хлорид (хлороводень)

Молекула хлороводню є ковалентною, лінійною, полярною, з одним a-зв’язком. Атом електронегативнішого Хлору зміщує у свій бік спільну електронну хмару:

Кристалічні ґратки твердого хлороводню молекулярні. Ступінь окиснення Хлору найнижчий (-1).

Фізичні властивості гідроген хлориду

НСl — безбарвний газ з неприємним різким запахом, важчий за повітря, добре розчинний у воді. На повітрі димить, тому що з водяною парою, яка є у вологому повітрі, утворюються краплинки кислоти. В одному об’ємі води розчиняється до 500 об’ємів НСl, при цьому утворюється хлоридна кислота з максимальною масовою часткою гідроген хлориду 38-40 %. Хлороводень доволі токсична речовина, подразнює дихальні шляхи.

Добування гідроген хлориду

У лабораторії хлороводень добувають дією концентрованої сульфатної кислоти на твердий натрій хлорид (при нагріванні):

Якщо ж використати надлишок сульфатної кислоти, то утворюється кисла сіль — натрій гідрогенсульфат:

У промисловості хлороводень одержують при спалюванні водню в атмосфері хлору:

Хлоридна кислота

Водний розчин хлороводню називають хлоридною кислотою. В організмі людини хлоридна кислота виділяється клітинами слизової шлунка і сприяє перетравленню білків пепсином (створює кисле середовище, необхідне для функціонування ферменту).

Це безбарвна, летка рідина. Концентрована хлоридна кислота «димить» на повітрі, тому що з розчину виділяються молекули хлороводню. Хлоридна кислота належить до сильних, одноосновних кислот. Ступінь її дисоціації в розбавлених розчинах перевищує 90 %:

Хімічні властивості

1. Хлоридна кислота виявляє загальні властивості кислот: реагує з металами, які розміщені у витискувальному ряду до водню, взаємодіє з основними й амфотерними оксидами, з основами та амфотерними гідроксидами, із солями:

При взаємодії кислоти з багатокислотними основами можливе утворення основних солей:

Випадає білий сирнистий осад AgCl. Це якісна реакція на хлорид-іон Сl-. Аргентум хлорид, на відміну від інших нерозчинних солей AgBr, Agl (відповідно жовтуватого і жовтого кольору), розчиняється в надлишку NH3:

Хлоридна кислота розкладає солі слабких кислот (карбонати, сульфіти, сульфіди):

2. Концентрована хлоридна кислота виявляє доволі сильні відновні властивості, а тому реагує із сильними окисниками, утворюючи вільний хлор:

3. Хлороводень взаємодіє з органічними речовинами:

- з алкенами:

- з алкінами:

- зі спиртами:

- з амінами:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити