ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

9. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали

9.3. Елементи VIA групи

9.3.9. Сульфітна кислота та її солі

Сульфітна кислота Н2SO3 — це слабка двохосновна кислота, існує лише в розбавлених розчинах1. Дисоціює двоступенево:

Хімічні властивості

Виявляє властивості кислот; при взаємодії з лугами може утворювати два ряди солей: кислі (гідрогенсульфіти) та середні (сульфіти):

Сульфітна кислота виявляє окисні та відновні властивості:

а) окисні:

б) відновні:

Солі сульфітної кислоти

Сульфіти: K2SО3, MgSО3; гідрогенсульфіти: KHSО3, Zn(HSО3)2, Al(HSO3)3. Солі сульфітної кислота виявляють загальні властивості солей.

Розчинні у воді сульфіти взаємодіють з іншими солями:

Сульфіти і гідрогенсульфіти розкладаються під дією сильніших кислот. Під час цих реакцій виділяється задушливий газ, а тому вони можуть бути використані для якісного виявлення сульфіт-іона:

Як і сульфітна кислота, сульфіти мають окисні та відновні властивості:

а) як окисник відновлюється до

б) як відновник — до (утворюється сульфат-іон SO42-):

в) як окисник і як відновник (диспропорціонують лише сульфіти лужних металічних елементів):

Розчинні у воді сульфіти гідролізують:

Сульфіти лужних металічних елементів при кип’ятінні із сіркою переходять у тіосульфати:

_______________________________________________________________

1 Строго кажучи, не існує речовини з формулою H2SO3. Сульфітна кислота існує у формі гідрату SO2 · nН2O.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити