ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

9. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали

9.4. Елементи VA групи

9.4.4. Солі амонію

Солі амонію містять у своєму складі складний катіон NH4+. Це кристалічні речовини з йонним типом зв’язку, мають йонні кристалічні ґратки, у вузлах яких розміщуються катіони (NH4+) та аніони (кислотні залишки). Йон NH4+ має тетраедричну будову й утворюється за донорно-акцепторним механізмом таким чином:

Іон амонію NH4+ виявляє властивості йона одновалентного металічного елемента.

Фізичні властивості солей амонію

Солі амонію — це переважно безбарвні1 кристалічні речовини, термічно нестійкі, добре розчинні у воді; у розчинах дисоціюють повністю:

Добування солей амонію

Взаємодія аміаку NH3 з кислотами:

Хімічні властивості солей амонію

Як сильні електроліти солі амонію у водному розчині дисоціюють на йони амонію і йони кислотного залишку:

1. Солі амонію вступають у реакції йонного обміну:

а) з лугами при нагріванні (якісна реакція на йон амонію NH4+). Аміак, що виділяється, розпізнають за запахом або за зміною кольору вологого лакмусового папірця:

б) деякі солі реагують з кислотами:

в) з іншими солями:

2. Термічний розклад солей амонію:

а) якщо сіль амонію утворена кислотою-неокисником, то вона розкладається з утворенням NH3:

Це оборотна реакція; при нагріванні рівновага зміщується вправо, а на холоді — вліво:

б) якщо кислота нелетка, то може бути часткове розкладання:

в) якщо аніон кислоти виявляє окислювальні властивості, то відбувається необоротна реакція:

Застосування солей амонію

1. Амоній нітрат (аміачна селітра) NH4NО3, амоній сульфат (NH4)2SО4, амоній дигідрогенортофосфат NH4H2PО4 та амоній гідрогенортофосфат (NH4)2HPО4 є важливими мінеральними добривами.

2. Амоній гідрогенкарбонат NH4HCО3 (відомий під побутовою назвою амоняк) використовують як розпушувач тіста у кондитерському виробництві (Е 503).

3. Амоній хлорид (нашатир) NH4Cl застосовують у сухих гальванічних елементах.

_____________________________________________________________

1 Амоній дихромат (NH4)2Cr2О7 — сіль оранжевого кольору, зумовленого забарвленням дихромат-іона.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити