ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

9. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали

9.5. Елементи IV групи

9.5.4. Карбонатна кислота

Карбонатна кислота Н2СO3 — слабка двохосновна кислота, існує в дуже розбавлених розчинах. Є слабким електролітом. Дисоціює двоступенево (II ступінь — у незначній мірі):

Добування карбонатної кислоти

Карбонатну кислоту одержують розчиненням СО2 у воді:

Солі карбонатної кислоти

Усі карбонати — тверді речовини з йонними кристалічними гратками.

Як двохосновна карбонатна кислота утворює два ряди солей:

а) кислі солі (гідрогенкарбонати): калій гідрогенкарбонат КНСO3, кальцій гідрогенкарбонат Са(НСO3)2, алюміній гідрогенкарбонат Аl(НСO3)3; у воді розчиняються краще, ніж середні солі,NaHCO3 — малорозчинний у холодній воді;

б) середні карбонати (СаСO3, К2СO3). Більшість їх, за винятком карбонатів лужних елементів та амонію, нерозчинні у воді.

Хімічні властивості карбонатів

1. Карбонати розкладаються при нагріванні. Не розкладаються лише карбонати лужних металічних елементів, за винятком літій карбонату. Термічно нестійкі всі гідрогенкарбонати:

Якщо ж прожарювати гідрогенкарбонат лужного або лужноземельного металічного елемента при дуже високій температурі, то відбувається реакція:

2. Розчинні карбонати дають обмінні реакції з іншими солями:

3. Карбонати та гідрогенкарбонати розкладаються кислотами, сильнішими за карбонатну:

Ці реакції використовують для якісного виявлення карбонат-іона СО32-.

4. Середні карбонати можуть переходити в кислі солі:

5. Розчинні карбонати гідролізують:

6. Деякі карбонати розкладаються нелеткими оксидами:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити