ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

10. Теоретичні основи органічної хімії

10.5. Класифікація органічних речовин

Органічні речовини поділяють на такі групи:

А. Вуглеводні:

ациклічні вуглеводні:

насичені вуглеводні (алкани), загальна формула —

ненасичені вуглеводні:

етиленові вуглеводні (алкени),

ацетиленові вуглеводні (алкіни),

дієнові вуглеводні (алкадієни),

циклічні вуглеводні:

карбоциклічні сполуки, їхні цикли містять лише атоми Карбону:

аліциклічні сполуки:

насичені,

ненасичені;

ароматичні сполуки (арени),

гетероциклічні сполуки, їхні цикли містять не лише атоми Карбону, а й інших елементів (гетероатомів): С4Н4О (фуран), C5H5N (піридин);

Б. Інші класи органічних сполук (характеризуються наявністю функціональних груп):

спирти і феноли;

альдегіди і кетони;

карбонові кислоти;

етери;

естери;

жири;

вуглеводи;

аміни;

амінокислоти;

білки;

нуклеїнові кислоти;

галогенопохідні (крім галогенів, відповідні похідні можуть утворювати металічні та деякі інші елементи).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити