ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

10. Теоретичні основи органічної хімії

10.6. Гомологічний ряд

Кожна група речовин складається з гомологічних рядів. Гомологічний ряд — це ряд сполук, представники якого близькі за хімічними властивостями, характеризуються закономірною зміною фізичних властивостей, мають однотипну структуру та відрізняються один від одного на одну або кілька груп СН2. Групу атомів СН2 називають гомологічною різницею, а окремі члени гомологічного ряду — гомологами.

Наприклад, гомологічний ряд насичених вуглеводнів (алканів) представлений такими речовинами:

Молекулярна формула алкану

Кількість атомів Карбону

Назва алкану

1

метан

2

етан

3

пропан

4

бутан

5

пентан

6

гексан

7

гептан

8

октан

9

нонан

10

декан

11

ундекан

12

додекан

15

пентадекан

18

октадекан

20

ейкозан

25

пентакозан

60

гексаконтан

100

гектан

Алкільна група (алкільний замісник, алкіл) — фрагмент молекули, що залишається після уявного відділення атома Гідрогену від молекули алкану: -СН3; -СН2-СН3... Загальна формула — СпН2n+1 (n ≥ 1). Позначають Alk- або R-1.

Гомологічний ряд алканів та відповідних алкілів

Молекулярна формула алкану

Назва алкану

Формула одновалентного алкільного замісника (алкілу)

Назва алкілу

СН4

метан

-CH3

метил

C2H6

етан

2Н5

етил

С3H8

пропан

3Н7

пропіл

С4Н10

бутан

4Н9

бутил

С5Н12

пентан

5Н11

пентил (аміл)

С6Н14

гексан

-C6H13

гексил

С7Н16

гептан

7НІ5

гептил

С8Н18

октан

-C8H17

октил

С9Н20

нонан

9Н19

ноніл

С10Н22

декан

10Н21

децил

________________________________________________________________

1 Радикал (R), як правило, нестійка частина молекули з неспареним електроном: -CH3; -С2Н5. Поняття не тотожне поняттям алкільний замісник і вуглеводневий замісник — фрагмент молекули, що залишається після уявного відділення атома Гідрогену від молекули вуглеводню (крім алкільних, існують інші вуглеводневі замісники). Але в хімічних текстах літерою R й досі традиційно позначають алкільні та вуглеводневі замісники.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити