ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

10. Теоретичні основи органічної хімії

10.7. Функціональна група

Характеристична (функціональна) група — це структурний фрагмент молекули, який зумовлює її хімічні властивості та належність до певного класу органічних речовин. Функціональна група з’єднана з родоначальною структурою, тобто структурою, яка становить основу сполуки: головний карбоновий ланцюг, цикл тощо. Тип родоначальної структури впливає на хімічну активність функціональної групи.

Учені виділяють більше 100 різноманітних функціональних груп; деякі з них подано в таблиці:

Клас сполук

Функціональна група

Назва групи

Приклад

спирти і феноли

-ОН

гідроксильна

С2Н5ОН (етанол), С6Н5ОН (фенол)

альдегіди

альдегідна

кетони

карбонільна

карбонові кислоти

карбоксильна

нітросполуки

-NO2

нітрогрупа

СН3NO2 (нітрометан)

аміни

-NH2

аміногрупа

C2H5-NH2 (етиламін, аміноетан)

нітрили

-C≡N

нітрильна (ціанідна)

амінокислоти

аміногрупа + карбоксил

сульфокислоти

-SO2OH

сульфогрупа

С6Н5SO2OH (бензенсульфокислота)

галогенопохідні

-F, -Cl, r, -I

галогени

С2Н5Сl (хлороетан), С6Н5Вr (бромобензен)


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити