ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

10. Теоретичні основи органічної хімії

10.9. Типи реакцій в органічній хімії

1. За результатами реакції розрізняють:

Тип реакції

Приклад

Що відбувається

Заміщення

У молекулі вихідної речовини заміщуються окремі атоми

Розкладання (крекінг)

Розрив зв’язку С-С

Відщеплення (елімінування)

Відщеплення двох атомів чи груп атомів від сусідніх атомів Карбону з утворенням між ними π-зв’язку. Атоми Карбону переходять зsp3 в sр2-гібридний стан (або з sp2 в sp)

Приєднання

Сполучення двох або більше молекул вихідних речовин. Приєднуватись може водень, вода, галогени, галогеноводні

Полімеризація і поліконденсація

Сполучення молекул між собою з утворенням довгих ланцюгів

Циклізація

Утворення циклічних молекул з ациклічних:

Ізомеризація

Перетворення речовини на ізомерну

Окиснення

а) повне:

Повне руйнування речовин і утворення вуглекислого газу й води як кінцевих продуктів (реакція горіння)

б) неповне:

Уведення до молекули речовини одного чи кількох атомів Оксигену

2. За механізмом розривання зв’язку:

Тип реакції

Приклад

Що відбувається

Радикальні (гемолітичні)

Утворення радикалів

Іонні (гетеролітичні)

Утворення заряджених частинок (катіонів та аніонів)

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити