ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

11. Вуглеводні

11.1. Алкани

11.1.3. Застосування насичених вуглеводнів та їхніх похідних

1. Метан використовують як паливо у побуті1, а також при здійсненні багатьох хімічних процесів; з нього добувають:

• синтез-газ, з якого одержують метанол, метаналь, водень;

• мурашину й оцтову кислоти, синтетичні каучуки;

• сажу, яку використовують для виготовлення гуми, друкарської фарби;

• ацетилен і нітрометан.

2. Пропан і бутан використовують як паливо у вигляді скрапленого газу в балонах, запальничках.

3. Рідкі насичені вуглеводні — основна складова бензину, дизельного палива.

4. Суміш твердих вуглеводнів (парафін) використовують у медицині та побуті (свічки), для виробництва пластмас, мийних засобів.

5. З циклоалканів найбільше практичне значення має циклогексан, який застосовують для синтезу капролактаму, адипінової кислоти та синтетичного волокна.

6. Хлоропохідні метану (СН2Сl2, СНСl3, ССl4) використовують як розчинники. Тетрахлорометан (ССl4) також застосовують для гасіння пожеж.

7. Галогенопохідні етану: хлороетан використовують для місцевого знеболення (анестезії), 1,1-дихлороетан — для хімічного синтезу, а 1,2-дихлоретан — для очищення текстилю як розчинник жирів і для знезараження зерносховищ. Політетрафторетилен, або фторопласт-4 («тефлон» (-C2F4-)n), застосовують у медицині, техніці, побуті.

8. Різні галогенопохідні (флуоро-, хлоро- і бромо-) нижчих алканів (загальна технічна назва — фреони, до цієї групи відносять більше 40 речовин) використовують як теплоносії в холодильниках та кондиціонерах.

__________________________________________________________

1 Д. І. Менделєєв іще 150 років тому обурювався: «Палити нафтою — це те саме, що палити асигнаціями». Початок III тисячоліття ознаменувався суттєвим збільшенням використання відновлюваних джерел енергії — енергії Сонця, вітру, моря, надр Землі.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити