ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

12. Оксигеновмісні органічні сполуки

12.5. Естери. Жири

12.5.3. Мила і синтетичні мийні засоби

Вищі насичені (жирні) карбонові кислоти у воді нерозчинні через наявність у молекулі великого вуглеводневого залишку. Однак вони добре розчинні в розчинах лугів унаслідок утворення солей:

Натрієві і калієві солі вищих карбонових кислот (пальмітинової С15Н31СООН і стеаринової С17Н35СООН) використовують як мила. Натрієві солі згаданих кислот — основна складова частина твердого мила, до складу якого можуть входити і солі інших жирних кислот з кількістю карбонових атомів 10—18. Калієві солі цих кислот — рідкі мила. Натрієві та калієві мила, розчиняючись у воді, утворюють колоїдні розчини. Одночасно відбувається і реакція гідролізу цих солей:

Звичайні мила мають погану мийну здатність у твердій воді, бо натрієві та калієві солі вступають у реакцію обміну із солями Кальцію та Магнію (гідрогенкарбонатами і сульфатами):

Солі, що утворюються при цьому, погано розчиняються у воді (мило не милиться, не піниться). Крім того, у твердій воді мила частково гідролізовані. При цьому утворюються вищі карбонові кислоти та луги, що здатні руйнувати деякі види волокон (вовну).

Мила — це поверхнево-активні речовини (ПАР), які складаються з гідрофобної (вуглеводневий ланцюг) і гідрофільної (група СОО-) частин1. Мийна функція зумовлена складним комплексом поверхневих явищ і колоїдно-хімічних процесів взаємодії мила, води (розчинника) і частинок бруду (як правило, жирової плівки із включенням пилу), у результаті чого молекули мила оточують частинки бруду. Така система утворює стійку емульсію чи суспензію, що й виводиться з поверхні предмета, який відмивається.

Синтетичні мийні засоби (СМЗ)— це речовини, які характеризуються великою мийною здатністю

і доступністю сировини для їхнього виробництва. На відміну від мила, вони добре миють у твердій воді (у цьому їхня перевага).

Основним компонентом СМЗ є алкілсульфати (A-О-SО2Na), солі естерів вищих спиртів і сульфатної кислоти. їх добувають при взаємодії вищих спиртів з концентрованою сульфатною кислотою з подальшою нейтралізацією добутих естерів лугом:

Алкілсульфати Кальцію і Магнію розчинні у воді, тому такі СМЗ добре миють у твердій воді. Задля економії рослинних і тваринних жирів сьогодні розроблено способи виготовлення мила та інших мийних засобів з не- харчових речовин. Карбонові кислоти, необхідні для виробництва мила, добувають окисненням парафінів:

__________________________________________________________

1 Поверхнево-активні речовини — речовини, які зменшують поверхневий натяг води. Гідрофобність — властивість поверхні тіла не змочуватися водою. Гідрофобність властива більшості органічних речовин з довгими вуглеводневими замісниками. Гідрофільність — властивість поверхні тіла змочуватися водою.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити