ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

14. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їхній основі

14.2. Класифікація високомолекулярних сполук

1. За структурою макромолекул:

а) лінійні — полімери, які складаються з макромолекул, що не мають розгалужень або мають незначні розгалуження:

image242(поліетилен)

б) розгалужені — полімери, які складаються з макромолекул, що мають великі розгалуження:

image243 (поліетилен, який отримують за умов високого тиску)

в) сітчасті — «прошиті» полімери, які становлять гігантські тривимірні утворення молекул. При цьому утворюються хімічні зв’язки між макромолекулами. Сірка приєднується до полімеру в місцях розриву подвійних зв’язків (процес вулканізації каучуків):

image244

Вулканізація призводить до перетворення каучуку на гуму. Аналогічний процес відбувається під час дублення шкіри.

2. Залежно від способу упаковки молекул:

а) аморфні — полімери, у яких відсутня впорядкованість у розміщенні макромолекул. Вони можуть перебувати в одному з трьох фізичних станів: 1) склоподібному, 2) високоеластичному1, 3) в’язкотекучому;

б) кристалічні — полімери, що мають впорядковане розміщення значних ділянок макромолекул.

3. За розміщенням структурних ланок:

а) стереорегулярні — полімери, ланцюги яких складаються з однакових мономерів або у ланцюзі яких спостерігається одноманітне чергування ланок;

б) нестереорегулярні — полімери, у яких спостерігається безладне розміщення структурних ланок у макромолекулі.

4. Залежно від способу добування:

а) природні (біополімери): білки, ДНК, натуральний каучук, натуральний шовк тощо;

б) штучні (синтетичні): полістирен, поліпропілен, капрон, лавсан тощо.

5. Залежно від хімічного складу:

а) неорганічні2 (пластична сірка (-S-)n3);

б) органічні (вовна, бавовна, целюлоза);

в) елементоорганічні (їхній органічний ланцюг містить атоми неорганогенних елементів (Силіцію, Титану, Алюмінію тощо), наприклад кремнійорганічні сполуки).

Також високомолекулярні сполуки розрізняють залежно від їхньої молекулярної маси, гнучкості макромолекул. Від цих характеристик значною мірою залежать властивості полімерів.

______________________________________________________________________________________

1 Якщо температура переходу зі стану 1 у стан 2 є нижчою за кімнатну, такі полімери називають еластомерами, якщо вищою — пластиками.

2 Багато неорганічних речовин існує у вигляді єдиної макромолекули, але для зарахування їх до групи неорганічних полімерів вони повинні мати деяку анізотропію просторової будови.

3 Крім Карбону, близько 15 елементів здатні до утворення гомогенних ланцюгів: Сульфур, Фосфор, Селен, Телур, Силіцій тощо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити