ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

14. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їхній основі

14.3. Способи синтезу високомолекулярних речовин

Як уже згадувалось вище, полімеризація — це хімічна реакція сполучення однакових молекул мономера, що приводить до утворення макромолекул з великою молекулярною масою. Крім полімеризації, існують інші процеси, кінцевим продуктом яких є високомолекулярні сполуки.

Поліконденсація — метод добування полімерів з низькомолекулярних речовин, який супроводжується виділенням побічних низькомолекулярних продуктів реакції (води, аміаку, спирту, хлороводню). При цьому молекули мономерів повинні містити дві однакові або різні функціональні групи: -ОН, -СНО, -СООН, -NH2.

Співконденсація — реакція поліконденсації з використанням низькомолекулярних сполук різної хімічної природи.

Співполімеризація — сумісна полімеризація кількох різних мономерів.

Природні полімери утворюються у клітинах живих організмів у процесі біосинтезу.

Полімер

Мономер

Метод добування

Полімери вуглеводів з одним подвійним зв’язком

полімеризація

Полімери вуглеводнів із двома подвійними зв’язками

полімеризація

співполімеризація

Полімери галогенопохідних вуглеводнів

полімеризація

Полімери кислот та їхніх похідних

полімеризація

Полімери ароматичних сполук

полімеризація

співконденсація

Поліамідні Полімери

поліконденсація

полімеризація

співконденсація

поліконденсація

поліконденсація

Високомолекулярні естери

співконденсація

поліконденсація

Інші сполуки

співполімеризація


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити