ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

14. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їхній основі

14.5. Значення полімерів у суспільному господарстві та побуті Поняття про синтетичні волокна1

Основними типами полімерних матеріалів є пластичні маси, каучуки і гуми, волокна, лаки, фарби, клеї, іоннообмінні смоли.

14.5.6. Іонообмінні смоли

Іонообмінні смоли — синтетичні органічні іоніти, тверді нерозчинні високомолекулярні синтетичні сполуки, які містять кислотні та основні функціональні групи, здатні До реакцій іонного обміну у водних і водно-органічних розчинах (ми вже згадували про них у главі 9.1.3. Очищення води). Розрізняють:

• катіонообмінні смоли (катіоніти) — містять кислотні групи;

• аніонообмінні смоли (аніоніти) — містять основні групи;

• амфотерні йонообмінні смоли — містять кислотні та основні групи;

• селективні йонообмінні смоли — містять групи, які утворюють комплекси;

• окисно-відновні смоли — містять функціональні групи, здатні до зміни зарядів іонів;

• поліфункціональні смоли можуть містити функціональні групи інших класів.

Іонообмінні смоли застосовують у котельних, ТЕС, АЕС, у харчовій (у виробництві цукру, алкогольних, слабоалкогольних та ін. напоїв, пива, бутильованої води), фармацевтичній промисловості, інших галузях:

• для пом’якшення і знесолювання води;

• для очищення стічних вод;

• для розділення і виділення кольорових і рідкісних металів (гідрометалургія);

• для регенерації відходів гальванотехніки і металообробки;

• для розділення й очищення багатьох речовин у хімічній промисловості;

• як каталізатор для органічного синтезу.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити