ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

 

2. Будова атома

2.4. Електрон. Електронні шари

2.4.3. Стійкість електронних шарів. Перетворення атомів на йони

Найстійкішою електронною конфігурацією атома є така, при якій у зовнішньому електронному шарі розміщується 2 (як р атома Гелію) або 8 е- (як в атомах інших інертних газів). Восьмиелектронний зовнішній шар атома називають електронним октетом. Під час хімічних реакцій атоми прагнуть отримати саме таку найстійкішу електронну конфігурацію. Це досягається в результаті приєднання або віддачі електронів зовнішнього електронного шару. Атоми металічних елементів, які мають у зовнішньому електронному шарі 1—3 e-, втрачаючи їх, одержують позитивний заряд і перетворюються на;Позитивно заряджені йони — катіони:

Електронна формула атома Калію — 40К 1s2 2s2 2p6 3s2 3р6 4s1. На останньому енергетичному рівні в атомі розміщується один електрон, а на передостанньому — вісім (октет). Під час хімічний реакцій атом Калію втра: чає саме один електрон (4s1), перетворюючись на позитивно заряджений іон — катіон Калію К+:

Атоми неметалічних елементів, які мають у зовнішньому електронному шарі 4-7 електронів, під час хімічних реакцій приєднують один або декілька електронів, одержують негативний заряд і перетворюються на негативно заряджені йони — аніони, Наприклад, атом Оксигену має таку електронну формулу: 8О 1s22s22p4. До завершення електронного шару йому не вистачає двох електронів. Під час хімічних реакцій атом Оксигену приєднує ці два електрони:

перетворюючись на негативно заряджений іон — амніон Оксигену О2-:

Радіуси катіонів менші від радіусів відповідних атомів (оскільки зменшується кількість електронних шарів). Радіуси аніонів і відповідних атомів майже однакові.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити