ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

ДОДАТКИ

Додаток 8. Найпоширеніші назви та склад деяких органічних речовин та їхніх сумішей

Назва речовини або суміші

Хімічна формула

Аланін

CH3CH(NH2)COOH

Ацетон

CH3COCH3

Газ болотяний (рудниковий)

СН4 (може містити незначну кількість водню Н2, вуглекислого газу СO3, сірководню H2S)

Гліцин

NH2CH2COOH

Група метиленова

-СН2-

Динатрій ацетиленід

NaC≡CNa

Динатрій оксалат

NaOOC-COONa

Дивініл

СН2=СН-СН=СН2

Етер діетиловий етер (ефір)

С2Н5ОС2Н5

диметиловий

СН3ОСН3

Етилацетат

СН3СООС2Н5

Етилформіат

НСООС2Н5

Етилхлорид

С2Н5Сl

Вінілхлорид

СН2=СНСl

Ізобутан

(СН3)2СНСН3

Ізооктан

(СН3) 3ССН2СН(СН3)2

Ізопентан

(СН3)2СНСН2СН3

Ізопрен

СН2=С(СН3)СН=СН2

Ізопропіпхлорид

(СН3)2СНСl

Йодоформ

СНІ3

Кальцій ацетат (кальцій діацетат)

(СН3СОО)2Са

Кальцій сахарат

С12Н22О11 · СаО

Кислота амінооцтова

NH2CH2COOH

ацетатна

СН3СООН

α-амінопропіонова

CH3CH(NH2)COOH

глюконова

НОСН2(СНОН)4СООН

карболова (карболка)

С6Н5ОН

молочна (лактатна)

СН3СН(ОН)СООН

мурашина (форміатна)

НСООН

оксалатна

НООС-СООН

оцтова

CH3COOH

пікринова

CsH2(NO2)3OH (2,4,6-тринітрофенол)

пропіонова (пропіонатна)

СН3СН2СООН

сахарна

НООС(СНОН)4СООН

щавлева (оксалатна)

НООС-СООН

Клітковина

3Н10O5)n

Магній форміат, магній диформіат

(HCOO)2Mg

Метилацетат

CH3COOCH3

Метиловий спирт, деревний спирт

СН3OН

Метилформіат

HCOOCH3

Метилхлорид

CH3Cl

Мурашиний альдегід, формальдегід

НСНО

Натрій ацетат

CH3COONa

Натрій етилат

C2H5ONa

Натрій метилат

CH3ONa

Натрій форміат

HCOONa

Неопентан

(CH3)4C

Нітрогліцерин, тринітрогліцерйн

CH2(ONO2)CH(ONO2)CH2(ONO2)

Сорбіт

HOCH2(CHOH)4CH2OH

Спирт етиловий (винний)

C2H5OH

ізопропїловий

(СН3)2СНОН

метйловий

СН3ОН

пропіловий

СН3СН2СН2ОН

Піроксилін

(C6H7O2(ONO2)3)n

Пропілхлорйд

СН3СН2СН2Сl

Фенол

С6Н5OН

Формалін

36-37 % розчин НСНО

Хлороформ (трихлорометан)

СНСl3


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити