ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

ДОДАТКИ

Додаток 9. Якісне виявлення деяких іонів

Іон

Реактив

Рівняння реакції

Характерні ознаки реакції

К+

виявлення у полум’ї

при внесенні кристалика речовини у полум’я газового пальника, воно набуває...

бузкового кольору

Na+

жовтого кольору

Са2+

цегляно-червоного кольору

Mg2+

луги

утворюється білий аморфний осад

NH4+

луги (при нагріванні)

з’являється аміачний запах, відбувається зміна кольору індикатора(слабколужне середовище)

Fe2+

червона кров’яна сіль

випадає синій осад (турнбулева синь)

Fe3+

жовта кров’яна сіль

утворюється темно-синій осад (берлінська лазур)

тіоціанати

розчин набуває криваво-червоного забарвлення

SO42-

ВаСl2

утворюється білий осад, нерозчинний у кислотах і лугах

SO32-

HCl

утворюється сульфур(ІV) оксид, який виявляють за знебарвленням розчину йоду або за запахом паленої сірки

S2-

Pb(NO3)2

утворюється чорний осад

PO43-

HPO42-

AgNO3

утворюється жовтий осад

Cl-

AgNO3

утворюється білий сирнистий осад, нерозчинний у кислотах

Br-

AgNO3

утворюється блідо-жовтий осад, нерозчинний у кислотах

I-

AgNO3

утворюється жовтий осад, нерозчинний у кислотах

SiO32-

HCl

утворюється гель (драглистий осад або загустіння розчину)

CO32-

HCl

утворюється газ без запаху, який викликає помутніння вапняної води

NO3-

Cu і H2SO4 (конц.)

виділяється бурий газ


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити