ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

ДОДАТКИ

Додаток 10. Якісні реакції на органічні сполуки

Речовина

Реактив

Рівняння реакцій

Спостереження

Ненасичені

вуглеводні:

а) бромна вода (Вr2)

Знебарвлення бромної води

- алкени

- алкіни

- алкадієни

б) КМnO4 (розчин)

Знебарвлення фіолетового розчину калій перманганату і поява бурого МnO2

- алкіни будови R-OCH

водно-аміачні розчини оксидів чи солей Сu(І) абоAg(I)

З’являється темно-червоний осад купрум(І) ацетиленіду

Арени:

- бензен

нітратна кислота HNO3 за наявності H2SO4

Після додавання води до реакційної суміші утворюється масляниста рідина із запахом гіркого мигдалю

- толуен

а) водний розчин калій перманганату КМnO4

Швидке знебарвлення фіолетового розчину калій перманганату і поява бурого МnO2

б) хромова суміш К2Сr2O7з H2SO4(конц.)

Утворення безбарвної оліїстої рідини із запахом гіркого мигдалю

Галогенопохідні алканів

а) проба Бейльштейна

прожарений у полум’ї мідний дріт уносять у розчин сполуки, а потім — у полум’я:

Полум’я забарвлюється в зелений колір

б) метод Степанова

З’являється осад аргентум галогеніду: AgCl — білий, AgBr — жовтуватий, Agl — жовтий

Насичені одноатомніспирти:

- первинні та вторинні

а) хром(VІ) оксид (сульфатно-кисле середовище)

Жовтогарячий розчин швидко стає голубувато-зеленим і мутнішає

б) хромова суміш К2Сr2O7з H2SO4(конц.)

Зміна оранжево-червоного забарвлення реакційної суміші (колір іонів Сr2O72-) на зелене (йони Сr3+)

в) реактив Лукаса — суміш НСl (конц.) із цинкхлоридом

пробу Лукаса використовують для визначення будови спирту, а саме — приналежності його до первинних, вторинних чи третинних спиртів:

Із третинними спиртами спостерігають швидке помутніння розчину, із вторинними — через 4-5 хв.; первинні спирти за нормальних умов не реагують

- етанол та спирти із загальною формулою

лужний розчин йоду

З’являються світло-жовті кристали йодоформу СНІ3, який має характерний запах

Багатоатомні спирти

свіжо-приготованийрозчин Сu(ОН)2

Утворення комплексної солі купрум(ІІ) гліцерату яскраво-синього кольору

Феноли

а) дисоціація у водному розчині

Зміна кольору індикатора (лакмус, метиловий оранжевий)

б) бромна вода (Вr2)

Утворення білого осаду трибромофенолу

в) ферум(ІІІ) хлорид(FeCl3)

Утворення комплексного ферум(ІІІ) феноляту фіолетового кольору

Альдегіди

а) реактив Толленса

реакція «срібного дзеркала»:

Утворення металевого срібла на стінках посудини

б) купрум(ІІ) гідроксид

Випадає червоний осад купрум(І) оксиду

Кетони (ацетон)

лужний розчин йоду

Йодоформна проба:

Утворюються світло-жовті кристали йодоформу СНІ3

Насичені карбоновікислоти

а) дисоціація

Зміна кольору індикатора (лакмус, метилоранж)

б) NaHCOj

Виділення газу

в) послідовна дія розчинів лугу та AgNO3

Утворення білого важкорозчинного осаду (розчинний у воді лише аргентум ацетат)

- мурашина кислота

реактив Толленса

Утворення металічного срібла на стінках посудини

- щавелева кислота та її солі (оксалати)

кальцій хлорид

Утворення важкорозчинного у воді кальцій оксалату

Глюкоза

а) аміачний розчин Ag2O

Утворення металічного срібла на стінках посудини (реакція «срібного дзеркала»)

б) купрум(ІІ) гідроксид

З’являється червоний осад купрум(І) оксиду

Крохмаль

йод (спиртовий розчин)

утворення комплексної сполуки

Поява синього забарвлення

Аміни:

- первинні

- вторинні

нітритна кислота

Утворення нітросполук жовтого кольору з характерним запахом

Анілін

бромна вода (Вr2)

Утворення білого осаду

Амінокислоти

купрум(ІІ) гідроксид

Утворення фіолетового комплексу солі Сu2+

Сечовина

розкладання водою

Виділення газу (запах аміаку)

Білки

а) купрум(II) сульфат у лужному середовищі

біуретова реакція

Утворення фіолетового комплексу солі Сu2+

б) нітратна кислота (конц.)

ксантопротеїнова реакція

Утворення нітросполук жовтого кольору


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити