ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

ДОДАТКИ

Додаток 15. Використання деяких неорганічних сполук

Назва речовини

Формула

Галузі та застосування

Азот

N2

Синтез аміаку; як холодоагент для зберігання крові, у виробництві олії, жирів; для створення інертного середовища (при пакуванні продуктів)

Алюміній

Аl

Виготовлення сплавів, електричних дротів, конденсаторів, освітлювальних ракет; як відновник у металургії, пакувальний матеріал у харчовій промисловості

Алюміній оксид

Аl2O3

Виготовлення шліфувальних кругів, як адсорбент у хроматографії

Алюміній хлорид

АlСl3

Каталізатор в органічному синтезі

Аміак

NH3

Добування нітратної кислоти, соди, вибухових речовин, пластмас, штучних волокон, мінеральних добрив, мийних засобів. Холодоагент у промислових холодильниках. Водний розчин (нашатирний спирт) у медицині

Барій сульфат

BaSO4

Рентгеноконтрастна речовина. Виробництво паперу, гуми, білої мінеральної фарби

Вапно гашене

Са(ОН)2

Будівництво (приготування вапняного розчину, силікатного бетону, побілка приміщень), цукрова промисловість. Захист деревини від гниття і загоряння, для боротьби зі шкідниками рослин (побілка стовбурів), виробництво хлорного вапна, мінеральних добрив, дублення шкір

Вапно (палене) негашене

СаО

Добування гашеного вапна

Водень

H2

Синтез органічних (СН3ОН) і неорганічних (НСl, NH3) речовин, гідрування алкенів, алкінів, рідких жирів. Відновник у металургії при добуванні тугоплавких металів. Рідкий водень використовують як ракетне паливо. У перспективі можливе використання водню як екологічного палива

Вуглекислий газ

СO2

Виробництво соди, цукру, мінеральних добрив (карбаміду), для зберігання харчових продуктів (інертне середовище), харчова промисловість. У вогнегасниках

Вуглець

С

Графіт — для виготовлення електродів, олівців, фарб, мастил, штучних алмазів, у харчовій промисловості, у протигазах. Кокс — як відновник у металургії. Технічний вуглець у виробництві гуми, пластмас, друкарської фарби. Алмаз — у ювелірній справі

Залізо

Fe

Основний компонент сталей і чавунів у виробництві конструкційних матеріалів, інших сплавів у виробництві інструментів, машинобудуванні, електротехніці тощо

Їдке калі

КОН

Виробництво фарб, мила, целюлози, штучного шовку, очистка нафтопродуктів, осушування газів

Їдкий натр

NaOH

Кальцій

Са

Металургія виробництві урану і торію, виготовлення сплавів для підшипників

Калій нітрат

KNO3

Мінеральне добриво (калійна селітра), виробництво чорного пороху

Кисень

O2

Інтенсифікація металургійних процесів; окисник у виробництві нітратної і сульфатної кислот, окисненні органічних речовин, руд. Виробництво вибухових речовин; зварювання і різання металів. Медицина: для підтримання життя хворих з проблемами дихання, створення дихальних сумішей для аквалангістів, рятувальників, космонавтів

Кремній

Si

Як напівпровідник в електроніці, у виробництві сонячних батарей, кремнійорганічних матеріалів, силанів, у металургії

Магній

Mg

Виготовлення потужних електричних батарей, сплавів для авіаційної та автомобільної промисловості, освітлювальних і сигнальних ракет

Натрій

Na

Як сильний відновник у хімічній промисловості та в кольоровій металургії, як каталізатор і реагент в органічному синтезі

Натрій сульфат

NaSO4

Виробництво скла, соди

Натрій хлорид

NaCl

Виробництво соди, хлору, натрію, натрій гідроксиду, натрій сульфату. Харчова промисловість, медицина

Нітратна кислота

HNO3

Виробництво мінеральних добрив, барвників, сульфатної і ортофосфатної кислот, вибухових речовин, ароматичних нітросполук, фото- і кіноплівки. Окисник ракетного палива. Гідрометалургія; травлення металів

Озон

О3

Знезаражування повітря і питної води, озонування стічних вод, дезінфекція одягу, приміщень, стерилізація перев’язувального матеріала в медицині. В органічному синтезі (ванілін, камфора)

Ортофосфатна кислота

H3PO4

Виробництво добрив, синтетичних мийних засобів, лікарських препаратів, зубних цементів, кормових добавок; харчова промисловість (Е338). Текстильна промисловість (обробка вовни), виробництво спецскла

Силіцій(ІV) оксид

SiO2

Виробництво будівельних матеріалів (бетону, силікатної цегли, скла), «рідкого скла»: виготовлення негорючих тканин, просочування дерев’яних виробів

Сірка

S

Боротьба зі шкідниками сільського господарства, виробництво сульфатної кислоти, сірників, вибухових речовин, гуми, лікарських препаратів

Сірководень

H2S

Виробництво сульфатної кислоти, елементної сірки, сульфідів, органічний синтез (тіофен, меркаптани), аналітична хімія (виявлення важких металів)

Сульфатна кислота

H2SO4

Осушувач газів. Виробництво інших кислот, мінеральних добрив, барвників, для очистки нафтопродуктів

Сульфур(ІV) оксид

SO2

Добування сульфатної кислоти,кальцій гідрогенсульфату (солі, яка необхідна для переробки деревини на целюлозу). Знищення шкідників при зберіганні овочів і фруктів. Відбілювання виробів у текстильній промисловості

Ферум хлорид

FeCl3

Очищення води; каталізатор в органічному синтезі

Фосфор

P

Добування фосфорного ангідриду, ортофосфатної кислоти, мінеральних добрив, вибухових речовин, сірників

Фосфор(V) оксид

P2O5

Осушувач

Хлор

Cl2

Виробництво хлоридів, відбілювальних засобів, хлоровмісних органічних сполук (каучуків, інсектицидів, пластмас, лікарських препаратів). Дезінфекція води. Металургія: добування титану, олова, танталу, ніобію

Хлороводень

HCl

Виробництво хлоридів, каучуків, соди, хлору тощо, травлення металів, очищення тари, органічний синтез


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити