ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

 

3. Хімічний зв’язок

3.7. Йонний, металічний і водневий зв’язки

3.7.1. Йонний зв’язок

Якщо різниця електронегативностей пари атомів, що утворюють зв’язок, > 1,7 (за Полінгом), між ними утворюється йонний зв’язок. Зазвичай йонний зв’язок утворюється між металічними і неметалічними елементами. Атоми металічних елементів віддають електрони і перетворюються на позитивно заряджені йони — катіони. Атоми неметалічних елементів приєднують електрони і перетворюються на негативно заряджені йони — аніони. Катіон і аніон притягуються один до одного тим сильніше, чим більший заряд кожної частинки і чим менша відстань між ними. Так при утворенні іонної сполуки натрій хлориду (електронегативність Хлору дорівнює 3,16, Натрію — 1,01, різниця електронегативностей — 2,15) атом Натрія віддає електрони атома Хлору:

Окремі йонні молекули можуть існувати лише за дуже високої температури (у газоподібному стані), За звичайних умов такі сполуки — тверді кристалічні речовини. Так, кристал NaCl — натрій хлориду — це сполучення великої кількості йонів Na+ і йонів Сl-. Причому кожний йон Na+ оточений шістьма йонами Сl- і навпаки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити