ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

 

4. Хімічна реакція

4.1. Хімічні реакції. Схеми реакцій, хімічні рівняння

Хімічними реакціями називають перетворення однієї чи декількох речовин, які відрізняються одна від одної складом чи будовою молекули, на інші. Речовини, які вступають у хімічні реакції, називають вихідними речовинами, або реагентами, а речовини, які утворюються в результаті хімічної реакції, — продуктами реакції. Наприклад, при дії хлоридної кислоти на натрій гідрогенкарбонат утворюється натрій хлорид, карбон(ІV) оксид і вода:

Для умовного запису хімічних реакцій використовують схеми реакцій та хімічні рівняння. Схеми містять дані про реагенти і продукти реакції (лише якісну характеристику):

а рівняння хімічних реакцій, завдяки використанню числових коефіцієнтів і математичних символів, — ще й дані про їхні пропорції (якісну і кількісну характеристику):

Схеми і рівняння можуть містити дані про реагенти продукти реакції умови перебігу оборотність та ефекти реакцій: випадіння осаду (), утворення газу (), виділення або поглинання теплоти (ΔН < 0, ΔН > 0), зв’язування молекулою речовини однієї чи декількох молекул другої речовини (х, ·) тощо:

Типи хімічних рівнянь

Типи рівнянь

Що показують

Приклади

молекулярні

зміст хімічної реакції і закон збереження маси речовин

йонно-молекулярні

це рівняння, в якому замість хімічних формул електролітів записують йони, на які ці речовини дисоціюють у розчині

електронні

кількість електронів, які приєднує окисник або віддає відновник

йонно-електронні

молекули та йони, які беруть участь в окисно-відновній реакції, а також кількість електронів, які відновник віддає і які окисник приймає

кінетичні

залежність швидкості реакції від концентрації реагентів

для реакції 2SО2 + О2 = 2SО3

термохімічні

тепловий ефект реакцій

_________________________________________________________________________

1 У рівняннях неорганічної хімії використовують знак «дорівнює» (=), а в рівняннях органічної хімії та схемах — стрілки (). У схемах знак рівності не ставлять, оскільки права і ліва частини схеми не врівноважені, а в органічній хімії цей знак (=) може означати подвійний зв’язок.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити