ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

 

4. Хімічна реакція

4.3. Типи хімічних реакцій

Хімічні реакції класифікують за різними ознаками:

за фазовим станом середовища;

за типом перетворення реагентів;

за тепловим ефектом;

за ознакою зміни ступенів окиснення;

за оборотністю.

Фазовий стан середовища

Залежно від фазового стану середовища розрізняють:

реакції, у яких вихідні речовини і продукти реакції перебувають в одному агрегатному стані, називають гомогенними:

реакції, у яких вихідні речовини і продукти реакції перебувають у різних агрегатних станах, називають гетерогенними:

Типи перетворення реагентів

Залежно від типу перетворення реагентів розрізняють:

• реакції сполучення — це такі реакції, унаслідок перебігу яких із двох або декількох речовин утворюється одна нова речовина:

• реакції розкладу — це такі реакції, унаслідок перебігу яких з однієї речовини утворюється декілька нових речовин:

• реакції заміщення — це такі реакції, унаслідок перебігу яких кількість речовин не змінюється, а відбувається заміщення складової частини складної речовини на атоми простої речовини:

реакції обміну — це такі реакції між двома складними речовинами, під час яких сполуки обмінюються своїми складовими частинами:

Особливості класифікації реакцій в органічній хімії

Реакції сполучення в органічній хімії називають реакціями приєднання. Серед них виділяють реакції:

• гідрування (гідрогенізації) — це приєднання водню:

гідратації (приєднання води):

галогенування (приєднання галогенів):

гідрогалогенування (приєднання галогеноводнів):

полімеризації (приєднання однакових молекул):

Реакції розкладу в органічній хімії — це реакції:

дегідрування (відщеплення водню):

дегідратації (відщеплення води):

крекінгу (розщеплення):

Реакції заміщення в органічній хімії — це такі реакції, під час яких атоми елемента, що входять до складу простої речовини або групи атомів складних речовин, заміщують певний атом (найчастіше атом Гідрогену) у складній речовині:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити