ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

 

4. Хімічна реакція

Приклади розв’язування типових задач (розрахунки за термохімічними рівняннями)

Задача 1. За наведеним термохімічним рівнянням добування аміаку

обчисліть: а) кількість теплоти, що виділяється під час утворення 5 моль аміаку; б) об’єм водню (н.у.), що прореагував, якщо під час реакції виділилось 607,2 кДж теплоти.

Розв’язання

а) Термохімічне рівняння показує, що при утворенні 2 моль NH3 виділяється 92 кДж теплоти:

Отже, складаємо пропорцію:

б) для складання пропорції можемо знову використати термохімічне рівняння:

I спосіб

Обчислимо об’єм водню, при згорянні якого може виділитись 607,2 кДж теплоти:

II спосіб

1. За термохімічним рівнянням обчислюємо кількість речовини водню:

2. За формулою обчислюємо об’єм водню:

Відповідь: а) під час утворення 5 моль аміаку виділяється 230 кДж теплоти; б) об’єм водню (н.у.), що прореагував, становить 443,52 л.

Задача 2. Напишіть термохімічне рівняння розкладання гідроген пероксиду:

коли відомо, що під час розкладання 20,4 г Н2О2 виділилось 30,42 кДж.

Розв’язання

I спосіб

1. Позначимо тепловий ефект реакції х кДж і запишемо термохімічне рівняння.

2. Складаємо пропорцію та розв’язуємо її:

II спосіб

1. Обчислимо кількість речовини гідроген пероксиду (М(Н2О2) = 34 г/моль):

2. Складаємо пропорцію та розв’язуємо її:

Відповідь:

_______________________________________________________________

1 У термохімічних реакціях прийнято вказувати агрегатний стан речовини (за н.у.): т — твердий; р — рідкий; г — газоподібний. Для того, щоб зміна ентальпії відповідала одному молю продукту, у рівняння іноді вводять дробний коефіцієнт.





Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити