ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

 

4. Хімічна реакція

4.7. Типи окисно-відновних реакцій

Розрізняють 3 типи окисно-відновних реакцій: міжмолекулярні, внутрішньо-молекулярні та реакції диспропорціонування.

1. Міжмолекулярні окисно-відновні реакції

У таких реакціях елемент, що віддає електрони, та елемент, що їх приєднує, містяться в складі різних молекул.

Наприклад:

2. Внутрішньо-молекулярні окисно-відновні реакції

У таких реакціях змінюються ступені окиснення різних елементів, які є в складі однієї речовини, тобто окисник і відновник — це різні елементи, що містяться в тій самій сполуці. Наприклад:

Хлор є окисником, а Оксиген — відновником. Обидва елементи входять до складу калій хлорату.

Нітроген у складі йона амонію NH4+ є відновником, а Нітроген у складі нітрат-йона NО3- — окисником.

Нітроген у складі цинк нітрату є окисником, а Оксиген — відновником.

3. Реакції диспропорціонування (самовідновлення — самоокиснення)

Це такі реакції, коли у складі речовини є елемент, який виявляє проміжний ступінь окиснення й одночасно виступає в ролі окисника і відновника, тобто може знижувати і підвищувати ступінь окиснення. Наприклад:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити