ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

 

1. Основні хімічні поняття. Речовина

 

1.6. Відносна атомна маса, молекулярна маса, формульна маса

Теоретична хімія має справу з атомами і молекулами, і вираження їхньої маси у грамах для розрахунків є незручним. Так, абсолютна маса атома Гідрогену становить 1,673 ·10-24 г, атома Сульфуру — 5,31 · 10-23 г, Оксигену — 2,667 · 10-23 г, Карбону — 1,994 · 10-23 г. У хімії прийнято використовувати відносні атомні та відносні молекулярні маси. Для цього було введено поняття універсальної атомної одиниці маси (а. о. м.), Да1. Вона становить 1/12 частини маси нукліда Карбону-122:

де mа(C) — абсолютна маса атома Карбону.

Відносна атомна маса Аr — це фізична величина, що визначається відношенням маси атома елемента до 1 а. о. м. Вона показує, у скільки разів маса даного атома більша за 1/12 маси атома Карбону-22:

де mа(Х) — абсолютна маса атома елемента X.

Наприклад:

Відповідно відносна молекулярна маса Мr — це фізична величина, що дорівнює відношенню маси молекули речовини до 1 Да. Вона показує, у скільки разів маса молекули даної речовини більша за атомну одиницю маси; визначається сумою відносних атомних мас елементів, з яких складається молекула речовини, з врахуванням кількості атомів кожного елемента, що входить до складу молекули:

Поняття відносна молекулярна маса більш коректно використовувати для сполук молекулярної будови. Однак існує багато складних речовин, що мають атомну і йонну будову. Найменшими частинками речовини в них є відповідно атоми і йони. А тому для таких речовин більш прийнятий термін відносна формульна маса.

Відносна формульна маса — це відносна маса формульної одиниці речовини.

Розрахунок проводять аналогічно до розрахунку відносної молекулярної маси:

Зауважимо, що — у хімічних розрахунках масою електрона нехтують.

Для практичного розрахунку хімічних реакцій, щоб визначити масове співвідношення речовин, використовують поняття «кількість речовини».
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити