ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

 

6. Суміші речовин. Розчини

6.8. Дисоціація води. Водневий показник

Хімічно чиста вода дуже слабо проводить електричний струм. Провідність зумовлена дисоціацією:

За температури 25 °С ступінь дисоціації води а = 1,8 · 10-9. Оскільки 1 л води (1000 г) містить 55,56 моль речовини, концентрації йонів:

Для зручності користуються від’ємним десятинним логарифмом цієї величини, яку називають водневим показником (pH):

За даної температури добуток концентрацій іонів

є величиною сталою. Її називають іонним добутком води. При підвищенні концентрації йонів Н+ (і відповідному зниженні концентрації йонів ОН-) pH зменшується і навпаки. Таким чином pH < 7 відповідає кислому середовищу, pH = 7 — нейтральному, pH > 7 — лужному.

На практиці реакцію середовища (pH) водних розчинів електролітів визначають за допомогою індикаторів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити