ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

 

6. Суміші речовин. Розчини

6.10. Реакції в розчинах електролітів. Складання молекулярних і йонно-молекулярних рівнянь

За нормальних умов тверді речовини зазвичай не вступають між собою в хімічні реакції. Хоч би один з реагентів повинен бути в газоподібному чи рідкому (розчиненому) стані. Отже, у хімії часто мають справу з реакціями між розчиненими у воді речовинами. Реакції між розчиненими електролітами — це реакції між окремими йонами, їх називають реакціями йонного обміну. Реакції між електролітами відбуваються до кінця, якщо:

• у результаті випадає осад (), тобто утворюється продукт реакції, який у воді не розчиняється або є малорозчинним;

• виділяється газ (), тобто утворюються леткі сполуки, або

• утворюється малодисоційована речовина (наприклад, вода).

Зауважимо, що при складанні йонно-молекулярних рівнянь добре розчинні сполуки записують у вигляді йонів, а слабкі електроліти, погано розчинні та леткі речовини (H2S, СО2, SО2) — у молекулярній формі:

Розгляньмо найважливіші випадки іонообмінних реакцій.

1. Реакції нейтралізації (взаємодія кислоти з основою):

• сильної кислоти із сильною основою:

image77

• слабкої кислоти із сильною основною (у цьому разі слабкі кислоти, а також кислоти, у яких ступінь дисоціації у розбавлених розчинах менше 50 %, пишуть у недисоційованій формі (це стосується таких кислот, как H2SО3, HNО2, HF, Н3РО4):

image74

слабкої основи із сильною кислотою:

image78

2. Реакції з утворенням летких речовин:

3. Реакції з утворенням малорозчинних солей, основ та амфотерних гідроксидів:

image79

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити