ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

 

1. Основні хімічні поняття. Речовина

 

1.7. Кількість речовини, молярна маса

Кількість речовини п (або V, ню) — це фізична величина, яка визначає кількість частинок (молекул, атомів, йонів, йонних угруповань — асоціатів) у певній її порції. Одиницею вимірювання кількості речовини є моль.

Моль — це порція речовини, яка містить 6,02 · 1023 її формульних одиниць. Приблизно стільки атомів Карбону міститься в 12 г простої речовини вуглецю (12С). Число NA = 6,02 · 1023моль-1 назване сталою Авогадро3. Відповідно:

Будова речовини

Формульна одиниця

Приклад

Скільки частинок і яких містить 1 моль

молекулярна

молекула

O2

6,02 · 1023 молекул кисню, або 2 · 6,02 · 1023 = 1,2 · 1024 атомів Оксигену

NH3

6,02 · 1023 молекул аміаку, або 6,02 · 1023 атомів Нітрогену і 3 · 6,02 · 1023 = 1,806 · 1024 атомів Гідрогену

атомна

атом

SiO2

6,02 · 1023 атомів Силіцію і 2 · 6,02 · 1023 = 1,2 · 1024 атомів Оксигену, що разом становить 1,806 · 1024атомів

Mg

6,02 · 1023 атомів Магнію

йонна

йони

(сукупність йонів)

КСl

6,02 · 1023 пар йонів К+ і Сl- (6,02 · 1023 йонів К+ і 6,02 · 1023 йонів Сl-), разом — 1,204 · 1023 йонів

СаСl2

6,02 · 1023 угруповань йонів (6,02 · 1023 йонів Са2+ і 2 · 6,02 · 1023 = 1,204 · 1024 йонів Сl-), разом — 1,806 · 1024 йонів

Для обчислень використовують також поняття молярної маси речовини.

Молярна маса речовини М— це маса 1 моль речовини, яку виражено в грамах на моль (г/моль). Молярна маса речовини дорівнює відношенню маси речовини m (г) до кількості речовиниn (моль):

Виходячи з наведеної формули, можна обчислювати кількість речовини хімічної сполуки, маса якої відома, а також масу речовини, якщо відома кількість її речовини.

Молярні маси речовин (у г/моль) чисельно збігаються з відповідними атомними і молекулярними (а для речовин з йонною будовою — формульними) масами (у Да) і з відносними атомними та молекулярними масами:

• молярна маса Феруму дорівнює 56 г/моль;

• маса атома Феруму — 56 Да;

• відносна атомна маса атома Феруму — 56.

_________________________________________________________

1 Дальтон, Да (на честь Дж. Дальтона (1766-1844) — англійського хіміка, метеоролога і натураліста) — позасистемна одиниця для позначення мас елементарних частинок, атомних ядер, атомів і молекул.

2 У наш час атомна одиниця маси дорівнює 1/12 маси нейтрального атома 12С. До 1960-х років атомну масу визначали за кисневою шкалою, тобто вираховували через 1/16 маси нукліда 16O.

3 Число NA = 6,02214129(27) · 1023 моль-1 називають сталою (константою) Авогадро на честь італійського вченого Амадео Авогадро (1776-1856).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити