ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

7. Основні класи неорганічних сполук

7.1. Оксиди

7.1.3. Амфотерні оксиди

Амфотерні оксиди — це оксиди, які в хімічних реакціях можуть виявляти кислотні або основні властивості залежно від того, з якою сполукою вони взаємодіють.

Амфотерним оксидам відповідають амфотерні гідроксиди1:

До амфотерних оксидів відносять значну кількість оксидів три- і чотиривалентних металічних елементів, а також деякі оксиди двовалентних елементів: Аl2O3, Сr2O3, Fe2O3, РbO2, SnO2,BeO, ZnO, SnO, РbО. Тип зв’язку йонний або йонно-ковалентний.

Хімічні властивості амфотерних оксидів

З водою амфотерні оксиди не взаємодіють.

1. Взаємодія з кислотними оксидами:

2. Взаємодія з кислотами:

3. Взаємодія з основними оксидами:

4. Взаємодія з лугами:

5. Взаємодія з деякими солями:

Під час реакції амфотерний оксид витісняє із солі леткий оксид СO2.

_______________________________________________________________________

1 Амфотерним оксидам не завжди відповідають амфотерні гідроксиди. Іноді при спробі їх отримати утворюються гідратовані оксиди:

SnO2 · nН2O — станум(ІV) оксид полігідрат

Au2O3 · nН2O — аурум(І) оксид полігідрат

Fe2O3 · nН2O — ферум(ІІІ) оксид полігідрат

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити