ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

7. Основні класи неорганічних сполук

7.4. Солі

Солі — це тверді кристалічні речовини йонної будови, до складу яких входять катіони металічного елемента (або амонію NH4+) та аніони кислотного залишку. Виділяють три групи солей:

• середні — продукти повного заміщення Гідрогену ца металічний елемент: K2SО4, Na3PО4;

• основні — продукти неповного заміщення груп ОН в основі: Аl(ОН)2Сl, АlOНСl2;

• кислі — продукти неповного заміщення атомів Гідрогену на атоми металічних елементів: KHSO4, NaH2PO4, Na2HPO4.

Більшість солей май білий колір: хлориди К, Na, Zn, Mg, сульфати К, Na, Mg тощо. Деякі солі мають інше забарвлення: калій хромат К2СrO4 — жовте; калій дихромат К2СrO7 — оранжеве; купрум(ІІ) сульфід CuS — чорне; нікол(ІІ) сульфат NiSO4 — зелене; кобальт(III) хлорид СоСl3 — рожеве.

Назви середніх солей

Назви середніх солей утворюються з назв катіонів (металічних елементів чи амонію) та аніонів (кислотних залишків):

K2SO4 — калій сульфат;

Mg(NO3)2 — магній нітрат;

NH4Cl — амоній хлорид.

Якщо ж металічний елемент, що є в складі солі, має змінну валентність, то в назві вказують його валентність:

Fe(NO3)3 — ферум(ІІІ) нітрат;

CuSO4 — купрум(II) сульфат;

Cr2(SO4)3 — хром(ІІІ) сульфат.

Багато солей мають тривіальні назви: KNO3 — калійна селітра; К2СO3 — поташ.

Назви кислих солей

Для утворення назви кислої солі до назви аніона відповідної середньої солі додають префікс гідроген- (за наявності у формульній одиниці солі одного атома Гідрогену) або дигідроген- (за наявності двох атомів Гідрогену). Наприклад, КНСO3 — калій гідрогенкарбонат, Са(Н2РO4)2 — кальцій дигідрогенортофосфат.

Назви основних солей

Для утворення назви основної солі після назви катіона додають префікс гідроксид (за наявності однієї групи -ОН у формульній одиниці солі) або дигідроксид (за наявності двох груп -ОН). Наприклад, MgOHCl — магній гідроксидхлорид; Fe(OH)2NO3 — ферум(IIІ) дигідроксиднітрат.

Хімічні властивості середніх солей

1. Середні солі взаємодіють з кислотами. Деякі солі, розчинні та нерозчинні у воді, можуть взаємодіяти з кислотами. Здебільшого такі реакції відбуваються, якщо серед продуктів є газ (СO2 — карбон(ІV) оксид, SO2 — сульфур(ІV) оксид, H2S — гідроген сульфід) або якщо спостерігається виділення осаду:

Реакція між кислотою і сіллю також відбувається, якщо продуктом реакції є летка кислота:

2. Солі взаємодіють з лугами (реакції проводять з розчинами солі й лугу). Ці реакції відбуваються за умови: сіль, (розчинна у воді) + луг = сіль2 + основа (нерозчинна у воді):

3. Солі можуть реагувати між собою. Реакція обміну відбувається за умови, що обидві солі є розчинними у воді, а серед нових солей, які утворюються під час реакції, одна із солей випадає в осад:

4. Солі можуть взаємодіяти з металами, утворюючи іншу сіль та інший метал. Метал може витісняти із солі лише менш активний метал (розміщується в ряду активності металів правіше від металу, що використовується):

Лужні й лужноземельні метали не використовуються для витіснення інших металів, тому що вони спочатку взаємодіють з водою, яка є розчинником, утворюючи водень і луг. А вже потім луг взаємодіє із сіллю.

5. Значна частина солей при нагріванні може розкладатися:

Добування середніх солей

1. Взаємодія основ з кислотами:

2. Взаємодія основних оксидів з кислотами:

3. Взаємодія кислотних оксидів з лугами:

4. Взаємодія солей з кислотами:

5. Взаємодія металів з кислотами:

6. Взаємодія солей з лугами:

7. Взаємодія металів із солями:

8. Взаємодія основних оксидів з кислотними Оксидами:

9. Взаємодія металів з неметалами:

10. Взаємодія між двома солями:

Хімічні властивості кислих солей

Кислі солі мають властивості не лише солей, а й кислот. Вони взаємодіють з металами, основними оксидами, лугами:

Добування кислих солей

Кислі солі можна одержати кількома шляхами:

а) при неповній нейтралізації багатоосновної кислоти:

б) дією надлишку кислот на середню сіль, луг або оксид:

в) при взаємодії кислотних оксидів з лугами:

г) при дії надлишку кислоти на кислі солі (однозаміщені) трьохосновної кислоти:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити