ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

7. Основні класи неорганічних сполук

7.5. Амфотерні сполуки

Здатність сполуки виявляти основні та кислотні властивості називають амфотерністю, а саму сполуку - амфотерною. Кожному амфотерному оксидові відповідає амфотерна основа, яку теж можна розглядати як кислоту:

гідроксид

оксид

кислота

сіль

Zn(OH)2 цинк гідроксид

ZnO

H2ZnO2 цинкова кислота

цинкат

Аl(ОН)3 алюміній гідроксид

Аl2O3

Н3АlO3 ортоалюмінієва кислота

НАlO2 метаалюмінієва кислота

ортоалюмінат

метаалюмінат

Амфотерні сполуки реагують з кислотними й основними оксидами, з кислотами і лугами.

7.5.1. Амфотерні оксиди

взаємодіють з кислотами:

Цинк оксид і алюміній оксид реагують з кислотами як основні оксиди;

взаємодіють з лугами (при сплавлянні):

Цинк оксид і алюміній оксид реагують з лугами як кислотні оксиди:

взаємодіють з кислотними оксидами:

взаємодіють з основними оксидами:

Зауважимо, що ортоалюмінат Na3AlO3 утворюється при співвідношенні кількостей речовин амфотерного оксиду Аl2O3 і лугу чи основного оксиду 1:3, тобто луг або основний оксид мають бути у значному надлишку.

Добування амфотерних оксидів

1. Термічний розклад відповідних основ:

2. Окиснення сульфідів:

3. При взаємодії простих речовин з киснем:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити