ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

8. Металічні елементи та їхні сполуки. Метали

8.1. Загальні відомості про металічні елементи та метали

8.1.3. Загальні хімічні властивості металів

Найтиповіша ознака металічних елементів — це здатність відносно легко віддавати електрони:

1. Взаємодія металів з простими речовинами (неметалами):

а) з галогенами. Утворюються відповідні солі — галогеніди:

б) з киснем. Зазвичай утворюються оксиди, з деякими металами — пероксиди, надпероксиди:

в) з азотом:

г) з фосфором:

ґ) із сіркою:

д) з воднем. Найактивніші метали сполучаються з воднем, утворюючи гідриди:

е) з вуглецем. Утворюються карбіди:

2. Реакції металів з водою. Хімічна активність металів у реакціях з водою визначається їхнім розміщенням у ряду активності металів. За звичайних умов з водою реагують лише найактивніші метали (лужні і лужноземельні). Утворюються відповідні луги і водень:

Зауважимо, що в аналогічні реакції можуть вступати магній (при нагріванні) і алюміній (після зняття оксидної плівки). За дуже високої температури з водою (водяною парою) взаємодіють деякі менш активні метали (цинк, залізо). Під час таких реакцій утворюються не гідроксиди, а оксиди:

3. Реакції металів з кислотами. Хімічна активність металів у реакціях з розчинами кислот також визначається розміщенням металу у витискувальному ряді. Метали, які розміщені ліворуч від водню, взаємодіють з такими кислотами, як хлоридна НСl, фосфатна Н3РO4, сульфатна H2SO4 (розбавлена). Утворюється сіль і виділяється водень.

Ті ж метали, які розміщуються після водню, з наведеними кислотами не реагують.

Зауважимо, що розбавлена нітратна і концентрована сульфатна кислоти є сильними окисниками, а тому вони реагують з металами, які в ряду активності металів розміщені зліва і справа від водню, але водень у цих реакціях не виділяється:

4. Взаємодія металів із солями. Для встановлення можливості реакції між металом і сіллю (розчин) також використовують ряд активності металів. Реакція відбувається, якщо метал-реагент є активнішим (тобто у ряду активності розміщується лівіше), ніж метал, який утворюється (продукт реакції):

5. Взаємодія металів з лугами. З лугами взаємодіють лише ті метали, яким відповідають амфотерні оксиди і гідроксиди (алюміній Аl, цинк Zn, олово Sn...). Такі реакції можуть відбуватися з використанням не лише водного розчину, а й розплаву лугу:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити