ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

 

1. Основні хімічні поняття. Речовина

 

Приклади розв’язування типових задач

І. Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини

Формули і поняття, які використовуються:

де n(Х) — кількість речовини X, моль,

m(Х) — маса речовини X, г,

V(X) — об’єм газу X за нормальних умов, л,

N(X) — кількість частинок речовини X (молекул, атомів, іонів),

М(Х) — молярна маса речовини, г/моль,

VM — молярний об’єм газу (22,4 л/моль),

NA — стала Авогадро (6,02 · 1023 моль-1).

Задача 1. Обчисліть кількість речовини алюміній сульфату, якщо його маса становить 85,5 г.

Дано:

Розв’язання

1. Обчислимо значення молярної маси солі.

2. Розрахуємо значення кількості речовини солі:

Відповідь: n = 0,25 моль.

Задача 2. Яка маса купрум(ІІ) сульфату відповідає кількості речовини 0,75 моль?

Дано:

Розв’язання

1. Обчислимо молярну масу сполуки:

2. За формулою (І) проводимо розрахунок:

Відповідь: m(CuSO4) = 120 г.

Задача 3. Маса деякої сполуки, взятою кількості речовини 0,35 моль, становить 29,4 г. Обчисліть молярну масу цієї сполуки.

Дано:

Розв'язання

Підставимо відомі значення у формулу і розрахуємо значення молярної маси:

Відповідь: М(Х) = 84 г/моль.

Задача 4. Обчисліть об’єм водню кількості речовини 2,5 моль за нормальних умов.

Дано:

Розв’язання

Відповідь: V(H2) = 56 л.

Задача 5. Обчисліть кількість речовини аміаку NH3, яка міститься у 560 мл цього газу за нормальних умов.

Дано:

Розв’язання

Відповідь: n(NH3) = 0,025 моль.

Задача 6. Обчисліть молярну масу деякого газу, якщо 25,6 г його займають об’єм 8960 мл (н. у.).

Дано:

Розв’язання

1. За формулою (І) обчислимо кількість речовини газу, попередньо перевівши його об’єм у літри V(X) = 8,96 л:

2. За формулою (II) запишемо вираз для обчислення молярної маси М(Х). Для цього підставимо відомі значення маси і кількості речовини в цю формулу:

Відповідь: М(Х) = 64 г/моль.

Задача 7. У якій кількості речовини міді міститься 1,505 · 1023 атомів Купруму?

Дано:

Розв’язання

Відповідь: n(Cu) = 0,25 моль.

Задача 8. Обчисліть кількість молекул у 0,8 моль хлору.

Дано:

Розв’язання

Відповідь: Nl2) = 4,816 · 1023 молекул.

Задача 9. Обчисліть кількість атомів Оксигену в 0,2 моль кисню.

Дано:

Розв’язання

1. Хімічна формула кисню — O2. Молекула кисню складається з двох атомів Оксигену. Отже, можна обчислити кількість речовини Оксигену:

2. За формулою обчислюємо кількість атомів Оксигену:

Відповідь: N(O) = 2,408 · 1023.

Задача 10. Знайдіть кількість речовини йонів Хлору в 0,15 моль магній хлориду MgCl2.

Дано:

Розв’язання

1. У формульній одиниці магній хлориду MgCl2 міститься 2 йони Сl-. Саме тому 1 моль MgCl2 містить 2 моль йонів Сl-. Отже, можна розрахувати кількість речовини хлорид-іонів Сl- в 0,15 моль магній хлориду:

Відповідь: nl-) = 0,3 моль.

Задача 11. Обчисліть масу 9,03 · 1022 молекул карбон(ІV) оксиду СO2.

Дано:

Розв’язання

1. Обчислимо кількість речовини СO2:

2. Обчислимо масу карбон(ІV) оксиду:

Відповідь: mO2) = 6,6 г.

Задача 12. Знайдіть об’єм 0,68 кг сірководню Н2S (н.у.).

Дано:

Розв'язання

1. За формулою (І) розрахуємо кількість речовини сірководню, M(H2S) = 34 г/моль:

2. За формулою (II) розрахуємо об’єм сірководню, VM = 22,4 л/моль:

Відповідь: V(H2S) = 448 л.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити