Культурологічний словник - 2020


ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА — активізація здатностей особистості до певного виду діяльності, психічної підготовки, спрямована на формування і закріплення стійких якостей (знань, умінь, навичок), потрібних у тій чи іншій діяльності, уміння вчасно користуватися своїми здібностями у певній галузі праці. Для психологічної підготовки необхідне формування мотивів тієї сфери діяльності, до якої готується особа, осмислення нею соціальної значущості цього виду діяльності, вироблення серйозного і відповідального ставлення до неї. Психологічна підготовка є загальною якістю особистості, яка завжди співвідноситься з певним видом діяльності і потребує високоефективного її виконання. Особливо важлива психологічна підготовка для тих видів трудової діяльності, які передбачають роботу з людьми (керування, виховання, навчання тощо), або для представників творчих процесів (письменник, художник, вчений, слідчий тощо). Психологічна підготовка може здійснюватися через відповідні цілеспрямовані впливи на середовище, в якому живе і виховується особа (наприклад, створення високого соціального престижу окремої професії), а головним чином через впливи на саму особу шляхом активізації її задатків і здібностей.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити