Культурологічний словник - 2020


РЕАКЦІЯ

РЕАКЦІЯ (від лат. re... — проти і actio — дія) — дія у відповідь на будь-які впливи, подразнення, протидія. Р. є основною формою взаємодії організму з навколишнім середовищем. Поняття Р. є спільним для ряду наук — зокрема біологічних, психологічних, соціальних. Психологи виділяють три підструктури Р.: 1) сприйняття зовнішнього подразнення; 2) переробка цього подразнення в центральній нервовій системі; 3) воротна дія організму. Розрізняють просту і складну Р. Під час простої зворотна дія настає безпосередньо після сприйняття подразнення; під час складної Р. між сприйняттям подразнення і відповідною дією включається складний нервово-психічний процес переробки сприйнятого подразнення (розгортання дії і протидії подовжується в часі). Психічна дія і протидія підпорядковані законові Вебера-Фехнера.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити