Культурологічний словник - 2020


РОЗВИТОК

РОЗВИТОК — зміни від простого до складного, від нижчого до вищого в результаті накопичення кількісних змін, що ведуть до якісних перетворень. Джерелом та внутрішнім змістом Р. є боротьба протилежностей, під час якої нове одержує перемогу над старим. Фізичний і психічний Р. людини відбувається за загальними законами Р. Розрізняють ряд ступенів в індивідуальному розвитку людини, що закономірно наступають один за одним: ранній дитячий вік, дошкільний, молодший шкільний, підлітковий, юнацький, зрілий, похилий. На кожному ступені відбувається поступове накопичення кількісних і якісних змін, що ведуть до цілісного перетворення — переходу на новий ступінь Р., який являє собою не зовнішню надбудову, а внутрішню його перебудову.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити