Культурологічний словник - 2020


РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ

РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ — процес формування особистості як соціальної якості індивіда завдяки навчанню, вихованню та соціалізації. Маючи природні анатомо-фізіологічні передумови до становлення особистості, дитина в процесі соціалізації вступає у взаємодію з навколишнім світом, оволодіваючи досягненнями людства. Оволодіння дійсністю у дитини реалізується в її діяльності за допомогою дорослих, тим самим процес виховання є провідним у розвитку її особистості. Р. о. відбувається в діяльності, яка керується системою мотивів, притаманних даній особистості. Як передумова і результат Р. о. виступають потреби.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити